Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

TWORZENIE I KIEROWANIE PLANEM KSZTAŁCENIA

Tradycyjną metodą kierowania procesem kształcenia jest opracowywanie jego rocznych planów i realizacja wynikających z nich działań. Wyróżnia się w tym następujące etapy:

Budowanie określonego obrazu instytucji

Podsumowując omówione źródła komunikacji, należy zaznaczyć, że działania firmy nie muszą zawsze występować jednocześnie na czterech poziomach komunikacji, tj. na poziomie produktu-marki-…

Przeprowadzanie rozmów dotyczących oceny pracownika

Oto propozycja postępowania pozwalająca wspólnie z ocenianym przedyskutować czynniki, które wpłynęły na uzyskiwane przez niego wyniki i skuteczność działania. Skutecznością nazywamy stosunek między…

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIAGNOZA SPOŁECZNA: opis i ocena zasobów ludzkich w organizacji w określonym momencie, na podstawie danych statystycznych, ocen jakości i hipotez. Jest to analiza silnych i słabych społecznych stron…

Umiejętność prowadzenia interesów

Na umiejętność prowadzenia interesów składa się w istocie kilkanaście elementów:- 1. Zdolność do zauważania możliwości strukturalnych, to znaczy budowania lepszych struktur drogą kupowania i…

Rola przełożonego w doskonaleniu pracownika

Jednym z zagadnień wartych podkreślenia przy omawianiu problematyki doskonalenia i rozwoju kadry jest rola bezpośredniego przełożonego. Temat ten, rzadko poruszany w literaturze przedmiotu, nie jest…

Systemy wspomagania decyzji w firmie

Wszystkie systemy wspomagania decyzji dostarczają decydentowi informacji w takiej formie, jaka jest dla niego najbardziej użyteczna. Ponadto rodzaj stosowanego systemu, a więc i typ wykorzystywanego…

Dziedzina (sektor, branża) działalności

Istnieją koninkturalne i strukturalne kryteria wyboru modelu kierowania ludźmi. Z koniunkturalego punktu widzenia korzystne lub niekorzystne warunki ekonomiczne i handlowe, z wieloma możliwymi…

Zdolności do przystosowywania się

Kierowanie to zdolność do reagowania na sprzeczności i sprzeciwy, działanie w warunkach niepewności i wielu ograniczeń. W stosunku do ludzi należy również brać pod uwagę relatywność postaw. Wiele…