Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW

Ścieżka zawodowa pracowników łączy się nierozerwalnie z przemieszczeniami w przestrzeni organizacyjnej. Te przemieszczenia w ramach organizacji mogą się dokonywać w układzie pionowym (zmiana pozycji…

ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Koncepcja łańcucha wartości została opracowana przez Michaela Portera. Stanowi ona jedną z pierwszych poważnych prób podjętych w dziedzinie badań związanych z opracowywaniem strategii, których celem…

Źródło przekazu informacji

Ważnym elementem samego procesu komunikowania jest również szum informacyjny, który w dobie dzisiejszego dynamicznego rozwoju różnych źródeł informacji i środków ich przekazu powoduje najczęstsze…

Programy rozwojowe

Opracowywanie nowych wyrobów, rozwój rynków, przedsiębiorstw i temu podobna działalność tworzą zazwyczaj część ogólnego programu inwestycyjnego. Przygotowywane przez przedsiębiorstwo projekty…

TECHNIKI NEGOCJACJI

Negocjacje z ogólnego punktu widzenia to proces, podczas którego dwóch lub więcej partnerów próbuje dojść do zgody na temat będący przedmiotem ich wzajemnego oddziaływania i współdziałania, wychodząc…