Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

MISJA ZBIOROWA CZ. II

Projektanci często zapominają, że warunkiem prawidłowej pracy tych systemów jest wprowadzanie bieżącej oraz uaktualnianie już wprowadzonej informacji. W przypadku olbrzymich ilości informacji, jak ma…

Koncepcja marketingu w praktyce zarządzania

W dziedzinie zarządzania firmą interesujące są zwykle dwa rodzaje informacji na temat potrzeb występujących na wybranym rynku. Pierwsza grupa informacji dotyczy intensywności pojawiania się danej…

ROZWÓJ

Rozwój można opisać jako przejście od stanu charakteryzującego się małym stopniem skomplikowania do stanu o większym stopniu złożoności. Obecnie hasło rozwój winno być bez wątpienia umieszczone w…

Wiadomości o charakterze strategiczym

Jedną z pomyłek, które są czasami popełniane, jest przesyłanie nadmiaru informacji w źle wybranym momencie. Oczywiście pracownicy przedsiębiorstwa muszą regularnie otrzymywać pewien zasób informacji…

SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGAMI CZ. II

Prowadzona analiza dotyczy tylko jednego wybranego aspektu techniki i fizycznych elementów składowych: wyróżniającą cechą usług są wzajemne oddziaływania w sferze społecznej. Właściwości fizyczne, by…

Zakres partycypacji pracowniczej – modele

Pierwsze przejawy partycypacji pracowniczej to nieoczekiwanie Lwów roku 1912 i pierwsza na terenie Polski spółka akcjonariatu pracowniczego Gazołina S.A . Potem były lata 30. i kolejne eksperymenty…

niedobór towarów o zasięgu ogólnoświatowym

Przedstawione uwagi były oczywiście poprawne w odniesieniu do sytuacji, która panowała do połowy lat siedemdziesiątych. W tym okresie presja konkurencji była niewielka w porównaniu z warunkami, z…

Ekonomia a prowadzenie działalności gospodarczej

Przez długi czas zakładano, że studiowanie ekonomii w ujęciu ogólnym a administrowania działalnością gospodarczą w szczególności zwiększa kompetencje co do umiejętności prowadzenia interesów. Z kolei…