Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Postać osobnika chodzącego własnymi drogami

Różnice te nie zawsze są zauważane. Fakt ten wyjaśnia, dlaczego szwedzka kultura zarządzania często nie sprawdza się w Stanach Zjednoczonych oraz dlaczego fiński styl zarządzania jest bardzo…

Działalność informacyjna związana z marketingiem

Termin ten stanowi zbiorową nazwę wszystkich działań o charakterze informacyjnym, których celem jest nakłonienie klienta, aby zainteresował się i zakupił wyroby przedsiębiorstwa (towary oraz/lub…

Teoria wymiany społecznej

Teoria wymiany społecznej wskazuje, że zobowiązania są wytwarzane poprzez serię interakcji pomiędzy stronami od siebie zależnymi. Jednym z podstawowych założeń teorii wymiany społecznej jest ewolucja…

TECHNIKI NEGOCJACJI CZ. II

W tradycyjnych praktykach negocjacyjnych usiłuje się uzyskać kompromis na podstawie wzajemnych korzyści. Jest się w sytuacji między konfliktem i współdziałaniem, połączonej z otwarciem się i…

SYNERGIA CZ. II

W istocie świat jest pełen domniemanych synergii, które można podawać jako uzasadnienie przejęcia przedsiębiorstwa. Wzrost drogą przejmowania innych przedsiębiorstw jest często uważany za stymulujący…

PARTNERZY I NARZĘDZIA SELEKCJI W FIRMIE

Selekcją mogą kierować dział ds. personalnych przedsiębiorstwa, uznany konsultant lub firma rekrutacyjna. Dział wewnętrzny jest bardziej pożądany w przypadku przewidywanych liczniejszych przyjęć,…

METODY W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

Te same informacje mogą służyć realizacji trzech wymienionych wyżej celów, lecz oczywiście wymagają one różnych metod przygotowania i wykorzystania. W zakresie kontroli realizacji działań w toku…

Rozwarstwienie majątkowe naszego społeczeństwa

Zilustrowany proces (rys. 28) jest typowy dla rozwiniętych krajów zachodnich. W Polsce ta tendencja znajduje także swe odbicie w nowo tworzonej sieci dystrybucji. Nowo otwierane sklepy uwzględniają…

Korzyści rekrutacji wewnętrznej

Drugi ważny wybór, jakiego trzeba dokonać, to wybór między rekrutacją wewnętrzną i rekrutacją zewnętrzną. Niektóre przedsiębiorstwa i prawie cala administracja publiczna dokonuje rekrutacji personelu…

Wzrost pozycji menedżerów – kontynuacja

Interesująca nas kadra menedżerska nie jest jednak zbiorowością jednorodną, podobnie jak różne są zakres i sposób wykonywania przypisanych jej zadań. Niejednorodną zbiorowością jest także populacja…