Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Maj 2017

Poziom zarządzania operacyjnego

I. Zarządzania strategiczne. Na tym poziomie odbywa się definiowanie misji firmy, jej celów oraz tworzenie strategii ich osiągnięcia poprzez realizację odpowiednich działań, których całościowy…

Decyzja o poszerzeniu gamy produktów cz. II

Problem ten jest szalenie istotny, od jego prawidłowego rozwiązania zależy bowiem poziom sprzedaży nowej linii produktu. Jest on szczególnie ważny dla najbardziej znanych firm, których marki…

Podstawowe zasady komunikacji marketingowej

Trafny dobór adresata reklamy związany jest najczęściej z fazą badań pozwalających określić cechy potencjalnych klientów, ich preferencje, style życia czy mody konsumpcji. Pozwalają ponadto poznać…

Kryteria ustalenia ceny nowego produktu

Ustalenie ceny dla nowego produktu jest zwykle tą decyzją, która określa późniejszą pozycję rynkową wyrobu. Przy podejmowaniu decyzji o cenie dla nowego produktu powinny być brane pod uwagę różne…

Czym jest gospodarka rynkowa

W ostatnim okresie gospodarka rynkowa odniosła pełne zwycięstwo w swej światowej walce z gospodarką planową. Powstała zatem konieczność wyjaśnienia różnic między zasadami funkcjonowania gospodarki…

Opracowanie i realizacja oceny cz. II

- Analizując publikowane bilanse społeczne przedsiębiorstw można stwierdzić, że:- Zobowiązania prawne stworzyły nowe ramy przemyśleń, dyskusji, prognoz, ale jeszcze z wieloma ograniczeniami i…