Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Maj 2017

Struktura Systemu Informacji Marketingowej

System Informacji Marketingowej zdefiniowany na początku rozdziału składa się z czterech podstawowych elementów, do których należą9: baza danych z materiałami zawierającymi informacje archiwalne na…

Public relations/publicity cz. II

Inną korzyścią wynikającą ze stosowania tego narzędzia jest niski koszt, ponieważ firma nie płaci za czas i przestrzeń w takich mediach, jak Ty radio, czy prasa. Nawet kiedy przygotowywanie pewnych…

Udział pracowników w zysku

Wiele przedsiębiorstw widzi w udziale pracowników w zysku dobrą odpowiedź na żądania podwyżek płac. Wypłacane sumy, nie mające charakteru płacy, zwolnione są od obciążeń podatkowych i potrącane z…

Rodzaje sponsoringu

Uczestniczenie w tworzeniu lub wzmocnieniu obrazu firmy i jej renomy jako całości instytucjonalnej Sponsoring instytucjonalny Komunikacja instytucjonalna przedsiębiorstwa przejawiająca się poprzez…

MACIERZ BCG CZ. II

Macierz tę stosowano głównie w zróżnicowanych korporacjach jako metodę oceny potrzeb w zakresie finansowania. Nie można tego podejścia traktować jako próby wyjaśnienia kryteriów osiągnięcia sukcesu…

KONFERENCJA NA JAMAJCE

Konferencja na Jamajce w styczniu 1976, będąca dalszym ciągiem rozmów w Rambouillet w listopadzie 1975 roku, zgromadziła przedstawicieli sześciu światowych potęg ekonomicznych.

Składniki kontraktu psychologicznego

Program badawczy, dotyczący składników kontraktu psychologicznego - postrzeganych zobowiązań organizacji i motywatorów, których ona dostarcza, a także poziomu postrzeganego wsparcia społecznego…

Opis kontekstu rynku

Badamy sytuację z dwóch punktów widzenia: rynku i konsumenta. Poszukujemy podstawowych wskazówek oraz czynników, które oddziałują pozytywnie lub negatywnie na wartość marki. Zasadnicze pytania, które…

Badania monitorowo-kontrolne

Niektóre agencje badawcze przeprowadzają również tzw. badania śledzące reklamy, polegające na monitorowaniu użytkowania przez konsumentów produktów oraz określaniu stopnia oglądalności różnych…

Podmioty realizujące funkcję personalną

Ważną determinantą sprawności omawianej funkcji i zarazem kryterium jej oceny jest organizacja. Zmienna ta została ujęta wśród kryteriów cząstkowych dotyczących oceny sposobu działania. Może ona…