Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Firmy badawcze

Firmy badawcze świadczące pełny zakres usług badawczych podejmują się zwykle przeprowadzenia całego badania - począwszy od zdefiniowania przedmiotu badania, poprzez przygotowanie problematyki badań…

Badanie koncepcji kampanii reklamowej

Docelowa grupa klientów, tj. młodzież i dzieci w wieku 7-16 lat, okazała się być bardzo niejednorodna - od dzieci do nastolatków. Głównym problemem było takie skonstruowanie strategii komunikacyjnej,…

POLITYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ

- Metody i techniki porozumiewania się w organizacjach powinny służyć do:- rozpoczynania i dynamizowania wymiany informacji między pracownikami (aspekt więzi międzyludzkich):

Etap preparacji systemu

Ocena kadry menedeżerskiej powinna, podobnie jak każde działanie złożone, przebiegać w sposób zorganizowany. Jest to ważny warunek sprawności całego przedsięwzięcia i trafności oceny. Procedura…

Zróżnicowanie obrazu zaangażowanego pracownika

Jeśli chodzi o zachowania społeczne przypisywane zaangażowanemu pracownikowi, to respondenci podkreślili występowanie skłonności przywódczych , ale jednocześnie współdziałanie, dążenie do…

PROCES ZMIANY

Nie można realizować procesu rozwoju przedsiębiorstwa bez przemyśleń i podejmowania działań , bez uwzględnienia zarówno strukturalnych, jak i dynamicznych części składowych. Proponowana kolejność…

KRYTERIA KONTROLI I OCENY KSZTAŁTOWANIA KADRY

Zasadniczy wniosek, jaki nasuwa się z rozważań dotyczących kontroli funkcji personalnej, sprowadza się do stwierdzenia, iż omawiana problematyka jest bardzo złożona i nie ma prostych sposobów…

Rozwinięta gospodarka rynkowa i jej integracja

Integracja może wynikać zarówno z określonych impulsów zewnętrznych pochodzących z rynku, jak i ze strategii rozwoju przyjętej przez firmę. Proces integracji jest bardzo często reakcją firmy na…

Kierowanie warunkami pracy

Warunki pracy dotychczas często były postrzegane raczej jako potencjalna przyczyna niezadowolenia niż źródło aktywności. Najczęściej ludzie kierują się motywami wewnętrznymi, natomiast do warunków…

ZDOLNOŚĆ TWÓRCZA

Badania psychologiczne dotyczące zdolności twórczej skrupulatnie unikały rozpatrywania zagadnienia zdolności do działań nacechowanych przedsiębiorczością jako fragmentu pojęcia zdolność twórcza.…