Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Wsparcie ze strony współpracowników

Na zaangażowanie pracowników wpływa również poziom wsparcia, który otrzymują od przełożonego i organizacji. Wsparcie ze strony organizacji dotyczy ogólnego przekonania, że w firmie dostrzegany i…

Raporty dotyczące problemów specjalnych

Kiedy chce się zgłębić jakiś problem należy zebrać i przeanalizować niezbędne informacje w oddzielnym, specjalnym raporcie. Przygotowuje się go w zależności od potrzeb i celu, jaki sobie stawiamy,…

Podstawy zarządzania partycypacyjnego cz. II

Sposoby rekonstrukcji schematu organizacyjnego są mało ważne, liczy się przede wszystkim rozwój niezależności stanowiska pracy. Może to polegać na zmianie kwalifikacji realizowanych zadań,…

JAKOŚĆ ŻYCIA W PROCESIE PRACY

ERGONOMIA: nauka zajmująca się badaniem warunków pracy (środowiska pracy, maszyn i urządzeń) i adaptacji zatrudnienia do właściwości psychicznych i fizycznych człowieka: może ona mieć charakter…

Analiza problemów i możliwości firmy

Analiza problemów i możliwości - analiza SWOT - określa najważniejsze silne strony produktu, jego słabości oraz możliwości i zagrożenia wynikające ze środowiska, w jakim działa firma.

Czym są aktywa

Zostawmy jednak przez chwilę na boku teorię i zajmijmy się stroną praktyczną zagadnienia. Zacznijmy od analizy działalności firmy i oceny wpływu, jaki decyzja inwestycyjna wywiera na aktywa i pasywa…

FINANSOWANIE KONKURENCYJNOŚCI CZ. II

Jesteśmy przekonani, nawet jeśli budzimy tym zdziwienie czytelnika, że jest to możliwe, pod warunkiem jednakże wzmocnienia sposobów samofinansowania, o których piszemy w rozdziale poświęconym rynkowi…