Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Adhocracja czyli system organizacji i kierowania powoływany doraźnie

Żaden z układów dotychczas dyskutowanych nie tworzy otoczenia sprzyjającego wyszukanym innowacjom lub twórczemu rozwiązywaniu problemów. Systemy organizacji i kierowania działające jak automat lub złożone z fachowców są ukierunkowane na funkcjonowanie: nie są ukierunkowane problemowo. Aby stworzyć środowisko sprzyjające rozwiązywaniu problemów, należy posłużyć się nową specjalnego rodzaju strukturą (będzie to już piąty typ struktury). Struktura ta powinna umożliwić zespolenie działań ekspertów z różnych dziedzin poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania doraźnie powoływanych grup projektowych.

System organizacji i kierowania powoływany doraźnie jest w swej istocie strukturą organiczną, której zachowanie się jest w niewielkim stopniu sformalizowane, cechuje ją wysoki stopień poziomej specjalizacji pracy uzyskany dzięki szkoleniu. Dla struktur tego typu jest charakterystyczna tendencja, aby dla celów wewnętrznej administracji tworzyć jednostki funkcjonalne grupujące specjalistów, zaś rzeczywiste zadania wykonują małe grupy projektowe powiązane bezpośrednio z rynkiem. Taka sytuacja skłania do wzajemnych ustępstw, co stanowi najbardziej istotny mechanizm koordynacji. Dokonywanie wynalazków narzuca konieczność przełamywania starych nawyków, tak więc system organizacji i kierowania powoływany doraźnie ze względu na swe ukierunkowanie na innowacje musi unikać wszelkich form ujednolicenia działań.

W górnej części rysunku umieszczono strukturę prostą, którą Mintzberg przedstawia przy użyciu nieskomplikowanego symbolu. W strukturze tej osoba znajdująca się na szczycie hierarchii zarządzania ma w swym ręku wszystkie decyzje. Zarówno wewnętrzna organizacja, jak i środowisko zewnętrzne wspierają tę strukturę. Stanowi ona pierwsze stadium organizacji, przykładem może być firma rodzinna zatrudniająca kilkunastu pracowników.

Organizacje rozwijające się przyjmują różne postacie, na rysunku są one przedstawione przy użyciu symboli o wzrastającej złożoności. Antytezą prostej struktury jest system organizacji i kierowania działający jak automat, w którym technokraci odgrywają zasadniczą rolę. Proces koordynacji następuje w wyniku specjalizacji, skrajnej racjonalizacji i ujednolicenia trybu pracy. W strukturze tej analitycy są ważnmi osobami, rola wyższego kierownictwa sprowadza się przede wszystkim do czynności kontrolnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.