Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

ADMINISTROWANIE PŁACAMI

– W każdej organizacji administrowanie płacami obejmuje następujące zadania:

– Rejestrowanie przyjęć, zwolnień i modyfikacji statusów pracowników, a także faktów (zdarzeń) mających wpływ na wypłatę i wysokość ich wynagrodzeń.

– Stałe dostosowywanie parametrów wpływających na obliczanie płac. Część z nich jest związana z decyzjami dotyczącymi polityki płac, inne z modyfikacjami wysokości lub istoty wynagradzania wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych (płace minimalne, świadczenia socjalne, wzrosty plac wynikające z umów zbiorowych kontrolowanych przez państwo).

– Informatyzację płatności (wybór programów informatycznych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa), kontrola operacji (jakość realizacji, dotrzymywanie terminów płatności, elastyczność wykorzystania).

– Doprowadzanie do zgodności administracyjnej dokumentów sporządzanych indywidualnie (listy płac) lub zbiorowo (podsumowania).

– Wypłaty w regularnych terminach pracownikom i instytucjom świadczeń socjalnych, świadczeń emerytalnych itd.

– Oto orientacyjna lista obciążeń socjalnych w procentach do płacy podstawowej. Obciążenia te zostały pogrupowane na należne od pracodawcy i od pracownika. Te ostatnie mieszczą się w wynagrodzeniu brutto, a po odjęciu dają wynagrodzenie netto, które jest wypłacane pracownikowi. Przedsiębiorstwo przekazuje całość tych obciążeń na konta odpowiednich instytucji. Niektóre obciążenia zmieniają się lub są anulowane powyżej pewnego pułapu płacy miesięcznej (nazywanego pułapem obliczeniowym składek ubezpieczenia społecznego).

– We Francji wysokość składek ubezpieczenia przedstawia się następująco: ubezpieczenie zdrowotne i wdowieństwo – 18,6%: zasiłek rodzinny – 7%: ubezpieczenie dla osób w podeszłym wieku – 15,8%: ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – 7,4%: dodatkowa kasa emerytalna – od 5-10% w zależności od rodzaju organizacji (przedsiębiorstwa): wypadki przy pracy: stawka zmienna w zależności od ryzyka przedsiębiorstwa: pomoc mieszkaniowa i udział w budownictwie mieszkaniowym – 0,9%: dopłaty do transportu (w dużych miastach) – do 2,2% (Paryż): podatek stażowy i udział w kosztach kształcenia – 1,8%: subwencje na rzecz rady przedsiębiorstwa (świadczenia socjalne): stawka zmienna. Od 1991 roku do powyższych składek należy dodać powszechny podatek socjalny od osób fizycznych zamieszkałych we Francji (wynosi on 1,1% od dochodów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.