Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

ANALIZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z KONKURENCJĄ W UJĘCIU PORTERA

Dzięki publikacjom oraz zdolności do urzekania audytorium swoją wymową Michael Porter, profesor w Szkole Handlowej Uniwersytetu w Harvardzie, wycisnął silne piętno nawet na tych dziedzinach badań, które są po prostu kompilacjami wcześniej zdobytej wiedzy.

Do kategorii tej należy zaliczyć analizę zagadnień związanych z konkurencją. Analiza ta stanowiła wyróżniający się element planowania strategicznego, które było tak silnie faworyzowane w poprzednim okresie. Prowadzenie przedsiębiorstwa było często rozpatrywane w kategoriach teorii gier, wyczarowującej analogie z działaniami wojennymi, grą w szachy oraz innymi zjawiskami, które nadawały się do tego, aby je wymienić. Ludzi zaangażowanych w prowadzenie przedsiębiorstwa traktowano jako figury biorące udział w grze, a praca związana z zarządzaniem sprowadzała się głównie do prób określenia sposobu myślenia innych oraz do oceny sytuacji.

Elementy składowe analizy zagadnień związanych z konkurencją. Celem strategii konkurencyjnej, w myśl ujęcia proponowanego przez Portera, jest ustawienie przedsiębiorstwa w takiej pozycji, aby mogło ono w pełni wykorzystać swe zalety.

Z przytoczonego stwierdzenia wynika, że istotnym elementem procesu formułowania strategii jest gruntowna analiza zagadnień związanych z konkurencją. Celem tej analizy jest zdobycie rozeznania co do zmian strategii, które prawdopodobnie mogą wprowadzić konkurenci:

– 1. Jakie szanse osiągnięcia sukcesu mają konkurenci?

– 2. Jaka będzie prawdopodobna reakcja danego konkurenta na możliwe do pomyślenia strategiczne posunięcia innych przedsiębiorstw?

– 3. Jakie będą prawdopodobne reakcje konkurentów na liczne możliwe do pomyślenia zmiany, które mogą nastąpić w przemyśle i świecie zewnętrznym?

– 4. Komu w danej gałęzi przemysłu chcemy rzucić wyzwanie i jakich środków chcemy w tym celu użyć?

– 5. Co zamierza osiągnąć konkurent wykonując określone posunięcie strategiczne i jak powinniśmy się do tego posunięcia ustosunkować?

– 6. Jakich dziedzin należy wystrzegać się, aby uniknąć pobudzenia konkurentów do przeciwdziałań mogących narazić nas na straty i wydatki?

W myśl podejścia zaproponowanego przez Portera analiza zagadnień związanych z konkurencją ma cztery elementy składowe o charakterze rozpoznawczym:

– 3. Bieżąca strategia.

– 4. Sprzyjające okoliczności.

Przyszłe cele i założenie firmy

Znajomość celów pozwala przewidywać, w jakim stopniu dany konkurent jest zadowolony z obecnie zajmowanej pozycji oraz osiąganych wyników finansowych. Na tej podstawie można ocenić prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że określony konkurent będzie zmuszony do zmiany strategii oraz zareagowania na zmiany, które go dotyczą.

Znajomość celów konkurentów może być także pomocna przy przewidywaniu ich reakcji na zmiany zachodzące w obrazie strategicznym. Niektóre z tych zmian mogą stanowić zagrożenie dla poszczególnych konkurentów. Rozpoznanie celów konkurentów powinno w uzupełnieniu obejmować czynniki jakościowe, takie jak przywództwo rynkowe, pozycja techniczna i status społeczny. Pojęcia, które występują w analizie, podzielimy według propozycji Portera, na dwie kategorie:

– 1. Postrzeganie konkurentów przez siebie samych.

– 2. Założenia, które przyjmuje każdy z konkurentów, dotyczące gałęzi przemysłu oraz pozostałych przedsiębiorstw z nią związanych.

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z pewnymi założeniami dotyczącymi uwarunkowań swego działania. Przedsiębiorstwo może na przykład uważać, że odgrywa pierwszoplanową rolę w swojej dziedzinie: może też zakładać, że jego zakład ma niskie koszty wytwarzania lub też dysponuje najlepszymi agentami handlowymi bądź też przypuszczać cokolwiek. Założenia tego typu często wpływają na zachowanie się przedsiębiorstwa i jego reakcję na zachodzące wydarzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.