Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

AUDYT SPOŁECZNY CZ. II

Audyt, zastosowany do społecznej strony funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwala odpowiedzieć na nowe wyzwania kierowania zasobami ludzkimi. Oferuje on narzędzia oceny wymagań, które stają się rozstrzygające: czy sprawy idą dobrze? w którym miejscu można je poprawić? czy postępuje się zgodnie z zasadami? jaka jest tego wartość? ile to kosztuje, dziś, jutro? jeśli istnieje zagrożenie czy ryzyko, to w jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć? jeśli istnieją niesprawności funkcjonowania, to gdzie znajdują się punkty newralgiczne? Pole badawcze audytu jest rozległe. Obejmuje ono: wydatki socjalne, odchylenia funduszu płac od ustalonych wielkości, działania kadry kierowniczej, funkcjonowanie służby ds. pracowniczych, strategię eksportową, jakość systemu logistycznego procesu kierowania ludźmi, kształcenie wewnątrz organizacji, przejmowanie nowej działalności przez zakup lub fuzję przedsiębiorstwa itd. Wyniki audytu mogą przybierać trzy różne formy:

– gwarancji (w zakresie wierzytelności osiągniętych wyników, pewności funkcjonowania organizacji, pewności kontroli):

– potwierdzenia istniejącego stanu (w zakresie silnych i słabych stron organizacji, możliwości działania, spójności między kierunkami działalności i środkami działania):

– wskaźników (danych statystycznych, norm odniesienia, wskaźników sprawności lub osiągniętych rezultatów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.