Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Strategia biznesu cz. II

Wiosną 1987 roku mój przyjaciel i kolega Sven Söderberg przedstawił ideę, która powstała w Skandynawskim Systemie Linii Lotniczych (SAS). Nadano jej nazwę Szkoła Przywódców. Koncepcja, która legła u…

PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZ. II

Ale dokładnie z takimi właśnie uwarunkowanikami ma obecnie do czynienia coraz więcej przedsiębiorstw: muszą szukać i znaleźć przewagę konkurencyjną wynikającą z innych czynników niż sam wyrób. W…

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW CZ. II

Aby polityka awansowa firmy mogła spełniać swoje funkcje, powinna odpowiadać kilku podstawowym wymogom:- 1) polityka awansowa, odpowiednio osadzona w zarządzaniu kadrami, musi być spójna z innymi…

Program działań i budżet marketingu

Wybraną strategię należy przełożyć na konkretne działania do wykonania w ramach każdej z części planu marketingowego i na środki umożliwiające realizację tych działań. Środki te obejmują ludzi,…

TREŚĆ POTRZEB

- Treść potrzeb ocenić można na podstawie trzech poziomów analizy, dotyczących:- 1) celów podstawowych organizacji,- 2) wyborów o charakterze politycznym, organizacyjnym i technologicznym oraz ich…

Światowy system monetarny

Czy takie pociągnięcie było w ogóle możliwe? Można w to powątpiewać, dlatego że od czasu wprowadzenia płynnych kursów Międzynarodowy Fundusz Walutowy przypisał sobie nie tylko prawo czuwania nad…

WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

Aby ukształtować i wybrać właściwą politykę społeczną w procesie kierowania ludźmi, trzeba wyjść od codziennego funkcjonowania organizacji. Zmiany przyzwyczajeń i nawyków można dokonywać tylko krok…

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

- Istnieją następujące metody klasyfikacji stanowisk pracy:Uporządkowanie proste. Określa się kategorie pracowników i porządkuje zatrudnienie (ujmowane całościowo) do w ten sposób utworzonych…

Koło jakości

Mężczyzna obarczony rodziną i mający niewysokie zarobki posługuje się przy wyborze samochodu innym zbiorem wartości aniżeli kawaler o wysokich dochodach. Niemniej jednak zainteresowanie sprawami…

IQ a sprawność działania

Nie można było bowiem wykazać bezpośredniego związku między poziomem IQ a sprawnością działania. Niejednokrotnie próbowano na przykład badać związek między świetnymi wynikami w szkole, a późniejszym…