Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Badania Kelleya i Caplana

Zaangażowanie ma więc rozbudowany wymiar poznawczy i społeczny, jest kontekstowe i powiązane bezpośrednio z wyobrażanym i pozycjonowanym pod względem atrakcyjności, celem. Perspektywa emocjonalna tego procesu jest tłumaczona za pomocą innego konstruktu – inteligencji emocjonalnej (EQ). Dzięki inteligencji emocjonalnej ludzie mają zdolność dokładnego spostrzegania, oceniania i ekspresji emocji, potrafią wprowadzać się w stan emocjonalny i mieć dostęp do emocji (czyli do tzw. wglądu emocjonalnego), mają zdolność do rozumienia emocji i wiedzę o emocjach, a także posiadają umiejętność angażowania emocji do podnoszenia własnego poziomu intelektualnego, skuteczności działań oraz automotywowania się do wysiłku w celu osiągnięcia zamierzonego efektu (np. zdobycia popularności, pozyskania odpowiedniej pozycji w grupie, osiągnięcia sukcesu).

Dane empiryczne zgromadzone na przykład przez Kelleya i Caplana na terenie Bell Laboratories świadczą, że IE jest związana z sukcesem opartym na rozumieniu innych ludzi, gotowością do dzielenia się informacjami i tworzeniem klimatu współpracy. Nie ulega wątpliwości, że dla wielu organizacji zachowania te mają zasadnicze znaczenie w procesie budowania zaangażowania pracowników i podnoszenia znaczenia udziału poszczególnych pracowników w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Inteligencja emocjonalna może mieć także ważne znaczenie w sytuacji wykonywania pracy w izolacji, poza zespołem pracowniczym (np. telepracy), ponieważ stanowi niewątpliwe jeden z ważniejszych fundamentów budowania automotywacji, wytrwałości w realizacji zadań i konsekwentnego ukierunkowania własnego wysiłku na osiąganie zamierzonych celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.