Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Badanie koncepcji kampanii reklamowej

Docelowa grupa klientów, tj. młodzież i dzieci w wieku 7-16 lat, okazała się być bardzo niejednorodna – od dzieci do nastolatków. Głównym problemem było takie skonstruowanie strategii komunikacyjnej, a w konsekwencji przekazu reklamowego, który trafiałby zarówno do najmłodszych, jak i do ich starszych kolegów i koleżanek. W związku z dużą niejednorodnością grupy docelowej zdecydowano się oprzeć segmentację na dwóch kryteriach: wieku i stylu życia, co w konsekwencji pozwoliło podzielić badaną grupę na 4 segmenty wiekowe – 7-9 lat, 9-10 lat, 11-13 i 13-16 lat oraz różne grupy środowiskowe.

Po tak przeprowadzonej segmentacji głównym celem prowadzonych analiz badawczych stało się znalezienie elementów łączących te grupy. Pośród znacznych różnic pomiędzy wydzielonymi segmentami udało się znaleźć jedną taką płaszczyznę, była nią niechęć do zakłamania, kołtuństwa, ograniczonych horyzontów myślowych i wszelkiego rodzaju głupoty.

Z drugiej strony okazało się, że badane segmenty potencjalnych klientów nie lubią być postrzegane jako prowadzące zupełnie niezależny, szalony, tryb życia oraz traktowane jako osoby dążące tylko i wyłącznie do manifestowania w swoich zachowaniach luzu i swobody (por. reklamy Pepsi Max). W efekcie wyodrębniono grupę młodzieży 13-16-letniej, która stała się bezpośrednim adresatem reklam i strategii komunikacyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.