Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Badanie zrealizowane przez The Work Foundation

Z wyników badań przeprowadzonych przez wyżej wymienioną organizację w 2003 autorzy wywnioskowali, że wzrost pozytywnych postaw pracowników o 5% skutkuje wzrostem wyników sprzedaży o 2,1% . Rola zaangażowania w kreowaniu wyników finansowych podkreślana jest już w samej definicji zaangażowania, na której bazuje przytaczane badanie. Zaangażowanie opisywane jest jako proces zwiększania oddania pracowników oraz ich wkładu w pracę w celu osiągania lepszych wyników gospodarczych .

Badanie zrealizowane przez The Work Foundation w 2005 roku na próbie 3000 firm działających w Wielkiej Brytanii miało na celu ustalenie jakie czynniki wyjaśniają wysoką lub niską sprawność przedsiębiorstwa. Efektywność firmy oceniano na podstawie danych o cenach akcji, analizy przypadków oraz wyników wcześniejszych badań. Badacze wykazali, że jedna trzecia firm wypadających najlepiej pod względem zaangażowania pracowników osiągała przychody wyższe niż reszta próby średnio o 1600 GBP na jednego pracownika.

Mając na uwadze fakt, że zaangażowanie to jedna z postaw w stosunku do pracy, należy spodziewać się zróżnicowania poziomu i czynników zaangażowania w zależności od kraju, kultury organizacyjnej, czy też etapu rozwoju. Zagadnienie zaangażowania dość szeroko badane było w krajach anglosaskich. W Polsce badania nad zaangażowaniem prowadzi od 2005 roku Hewitt Assosciates. Na postawie wyników badań tej firmy szacowane koszty braku zaangażowania w branżach o wysokim udziale kapitału ludzkiego to ok. 30 tys. PLN na jednego pracownika . Oznacza to, że brak lub zbyt niskie zaangażowanie może przynieść nawet milionowe straty z powodu ich nieefektywnego działania oraz ze względu na utratę korzyści, jakie firma mogłaby odnieść gdyby postawa pracowników była inna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.