Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Budowanie określonego obrazu instytucji

Podsumowując omówione źródła komunikacji, należy zaznaczyć, że działania firmy nie muszą zawsze występować jednocześnie na czterech poziomach komunikacji, tj. na poziomie produktu-marki- -przedsiębiorstwa-instytucji. Zależy to często od sytuacji na rynku, na jakim działają poszczególne firmy oraz od przyjętej strategii pozycjonowania.

Zazwyczaj przedsiębiorstwo rozpoczyna od komunikacji produk- towej/usługowej, lecz czasami również od komunikacji korporacyjnej lub nawet instytucjonalnej. Dzieje się tak np. wtedy, gdy na rynku usługi lub produkty firmy trudno odróżnić od produktów firm konkurencyjnych.

Powoduje to konieczność zbudowania na początku określonego obrazu instytucji wśród potencjalnych klientów, który ułatwi w przyszłości identyfikację produktów/usług firmy. Przykładem może być strategia reklamowa Polskiego Banku Inwestycyjnego – „Mały duży bank”.

Określenie źródła przekazu implikuje równocześnie potrzebę wskazania, kto będzie adresatem tego komunikatu. Zazwyczaj należy tutaj odróżnić dwóch adresatów – adresata działań stricte marketingowych, którym jest potencjalny nabywca produktów/usług oraz adresata przekazu komunikacyjnego.

Ten drugi rodzaj adresata możemy szybko określić zadając pytanie – do kogo powinniśmy zwrócić się z przekazem? Pytanie pozwala nam wyjść poza określony, docelowy segment klientów, którymi są aktualni i potencjalni nabywcy i objąć działaniami komunikacyjnymi wszystkie osoby, które mają wpływ na zakup przez klienta danego produktu/usługi i są pewnego rodzaju łącznikami między przedsiębiorstwem a kupującymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.