Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

BUDŻET SOCJALNY I BILANS SPOŁECZNY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: ogół przepisów prawnych i metod mających na celu zapobieganie różnego rodzaju ryzykom zawodowym (choroby, wypadki, warunki pracy szkodliwe dla zdrowia) i określających właściwe warunki pracy.

BEZSTRONNOŚĆ: naturalna sprawiedliwość w ocenie tego, co się każdemu należy. W ten sposób praktykuje się równość w różnorodności, uwzględniając wrażliwość moralną i subtelność oceny, na co nie zawsze pozwalają zasady prawa.

BILANS SPOŁECZNY: doroczny dokument zawierający ogół określonych prawem wskaźników społecznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa: liczba zatrudnionych, płace, kształcenie, higiena, bezpieczeństwo i warunki pracy, stosunki społeczne i związkowe itp. Jest on sporządzany w sposób umożliwiający dokonywanie porównań w okresie trzech lat.

BUDŻET SOCJALNY: element kontroli kierowania pozwalający utrzymywać w równowadze przewidywane wydatki i dochody w sferze socjalnej. Uzasadnia się w ten sposób środki, które należy wydzielić, aby zrealizować określoną strategię społeczną lub wykonać określony plan działania.

CENTRUM OCENY: ośrodek oceny wyników i potencjalnych możliwości pracowników w celu dokonania rekrutacji lub ukierunkowania zawodowego. Szeroko są tu stosowane gry ról, symulacje pomocne w opracowaniu własnego bilansu osobowego.

DELEGAT PERSONELU, DELEGAT ZWIĄZKOWY: porównaj hasło dotyczące związków zawodowych i rozdział IV.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.