Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Czym jest gospodarka rynkowa

W ostatnim okresie gospodarka rynkowa odniosła pełne zwycięstwo w swej światowej walce z gospodarką planową. Powstała zatem konieczność wyjaśnienia różnic między zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej i gospodarki planowej.

Powszechnie przyjmuje się, że gospodarka rynkowa jest synonimem kapitalizmu. Chociaż te dwa pojęcia są prawie zawsze zgodne, to z analitycznego punktu widzenia są to dwa odrębne zagadnienia. Kapitalizm jest po prostu innym określeniem prywatnej własności. Można sobie wyobrazić kapitalizm państwowy z gospodarką rynkową. Będzie to gospodarka, w której państwo jest właścicielem wszystkich przedsiębiorstw, ale uwarunkowania narzucone przez wolny rynek odgrywają główną rolę dzięki obowiązywaniu kryterium rentowności, darwinowskiej teorii przeżycia najlepiej dostosowanych i zamykaniu nierentownych zakładów.

Gospodarka rynkowa oznacza, mówiąc po prostu, że określony asortyment towarów i usług jest wytwarzany, aby zaspokoić popyt, który w wyniku wielu indywidualnych decyzji wyznacza co zostanie sprzedane. A zatem popyt określa również co będzie produkowane.

Przedsiębiorstwa zawsze dążą do przyciągnięcia klientów i podejmują starania o skierowanie popytu na ich własne wyroby, oferując najlepszą wartość wyrażającą się w kategoriach zależności między jakością a ceną. Prowadzi to do konkurencji między przedsiębiorstwami.

Istotę gospodarki rynkowej można opisać przy użyciu omawianego w dalszej części książki wykresu wartości. Na wykresie tym jakości odpowiada oś pionowa, a cenie oś pozioma. Jakość odzwierciedla wartość, za którą płaci klient, natomiast cena jest regulowana przez zasoby (koszty i kapitał), których producent musi użyć, aby móc wytworzyć produkt mający określoną wartość.

Aby nieco uprościć rozważania, możemy przyjąć, że gospodarka rynkowa zawsze dąży do optymalnego połączenia racjonalnej gospodarki zasobami z wartościami postrzeganymi przez klientów. Natomiast gospodarka planowa koncentruje się prawie wyłącznie na racjonalnej gospodarce zasobami.

Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka obu tych systemów ekonomicznych opracowana z punktu widzenia ich zwolenników, a więc podkreślająca zalety każdego z rozpatrywanych systemów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.