Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Czym są aktywa

Zostawmy jednak przez chwilę na boku teorię i zajmijmy się stroną praktyczną zagadnienia. Zacznijmy od analizy działalności firmy i oceny wpływu, jaki decyzja inwestycyjna wywiera na aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.

Aktywa to środki, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje. Składają się na nie kapitał trwały i kapitał płynny. Każda zatem inwestycja wpływa na wzrost ogólnego kapitału oraz na jego strukturę.

Przejdźmy z kolei do pasywów. Pasywa są to źródła finansowania aktywów. Składają się na nie kapitał własny oraz kapitał obcy, taki jak zobowiązania wobec banków (kredyty), zobowiązania wobec innych podmiotów, np. dostawców. Ponieważ inwestycje wymagają źródeł finansowania, wpływają tym samym na wielkość pasywów oraz na ich strukturę. Menedżer musi zatem mieć świadomość wpływu inwestycji na aktywa i pasywa i zważać, aby nie została naruszona w niekorzystny sposób struktura aktywów, a szczególnie struktura pasywów. Chodzi głównie o dbanie, aby przedsiębiorstwo nie popadło w nadmierne zadłużenie.

Obserwując zachowanie się menedżerów ostatnio tworzonych prywatnych spółek, chcielibyśmy zaakcentować w tym miejscu fakt, że czynniki sprzyjające inwestowaniu, które menedżer mógłby wykorzystać, są ograniczone. Iluż to menedżerów w Polsce w trosce o zróżnicowanie działalności swego przedsiębiorstwa przechodzi od sprzętu elektronicznego do rolno-spożywczego lub samochodów… Pragniemy ich ostrzec przed takim postępowaniem, ponieważ każdej decyzji finansowej towarzyszy ryzyko, które trudno z góry przewidzieć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.