Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Czynniki ludzkie w procesie powstawania, rozwoju i upadku firm

Jednym z wielkich nowych osiągnięć w zakresie zagadnień związanych z przywództwem jest woluntarystyczny pogląd, zgodnie z którym ludzie, jeśli tylko wskaże się im odpowiednie motywy oraz zastosuje odpowiednie bodźce, mogą czynić cuda bez względu na okoliczności. Podstawę strategii stanowi założenie, wywodzące się z deterministycznej tradycji, w myśl którego okoliczności sterują możliwościami rozwojowymi i w istocie nie ma czegoś takiego jak wolna wola.

Słowo woluntaryzm pochodzi z łacińskiego słowa voluntas oznaczającego wolę. Podkreślenie ważności jednostki może być wyrażone w różny sposób. Zainteresowanie zagadnieniami „zarządzania zasobami ludzkimi” oraz tajnikami produkcji i technologii, które daje się zaobserwować we wszystkich sytuacjach związanych z rozwojem działalności gospodarczej, stanowi jeden z takich właśnie sposobów. Stwierdzenie, że „ludzie są naszym najważniejszym zasobem” stało się jednym z tych banałów, które w istocie rzeczy odzwierciedlają głęboką i podstawową prawdę. Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze udoskonalenia odnośnie produktywności organizacji mogą być często osiągnięte jedynie dzięki sprawnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich.

Organizacje istniejące przez długi okres odzwierciedlają ważność swoich przywódców w różnych okresach ich historii. W momencie założenia organizacji i we wczesnych stadiach wzrostu jest łatwo wzbudzić entuzjazm i energię niezbędną, aby w wyniku rozwoju organizacja osiągnęła powodzenie. W tym okresie osoby cechujące się dużymi zdolnościami w dziedzinie gospodarczej często wykorzystują swe możliwości do podjęcia innych rodzajów działań, które prowadzą do zróżnicowania działalności przedsiębiorstwa. (Patrz hasło RÓŻNORODNOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO w części słownikowej książki).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.