Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Doskonalenie za pomocą metod „on-the-job”

Spośród wielu zagadnień składających się na doskonalenie kadr szczególnie ważne wydają się metody doskonalenia. Z rys. 13 wynika, iż można je podzielić na trzy grupy: informacyjno-pokazowe, symulacyjne oraz te, które są związane z doskonaleniem w działaniu. Pierwsze z nich wzbogacają wiedzę, dwie pozostałe – wszystkie składowe kwalifikacji menedżerskich, tj. wiedzę, umiejętności i postawy.

Możliwość wykorzystania tych metod zależy m.in. od znaczenia, jakie przypisuje się doskonaleniu, jego „pilności”, środków, jakimi dysponuje organizacja, oraz od czasu i miejsca szkolenia. Z tego powodu pomocne w omówieniu metod szkolenia staje się uwzględnienie ich powiązania z miejscem pracy. Zestawienie metod według tego kryterium, wraz z podaniem zalet i wad, przedstawiają tab. 7 i 8.

Istnieje zasadniczo zgodność co do tego, iż wszystkie wspomniane metody powinny być umiejętnie łączone i wykorzystane, jakkolwiek najbardziej cenne jest doświadczenie związane z wykonywaniem pracy.

Doskonalenie za pomocą metod „on-the-job” ma tę zaletę, że ułatwia bezpośrednie poznanie występujących realiów i najbardziej nawiązuje do wymagań związanych ze stanowiskiem pracy. Ta cecha może się okazać jednak pewnym ograniczeniem w sytuacji, gdy istniejąca praktyka jest wadliwa bądź gdy stosowane sposoby działania nie nadążają za zachodzącymi zmianami, nie mówiąc już o przewidywaniu dalszej przyszłości. Metody szkolenia związane z pracą są przy tym dość kosztowne i dłuższe w czasie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.