Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Działalność informacyjna związana z marketingiem

Termin ten stanowi zbiorową nazwę wszystkich działań o charakterze informacyjnym, których celem jest nakłonienie klienta, aby zainteresował się i zakupił wyroby przedsiębiorstwa (towary oraz/lub usługi). Działalność informacyjną związaną z marketingiem wyróżnia się zazwyczaj spośród innych rodzajów komunikowania się, bowiem wymaga ona specjalnych umiejętności.

Termin działalność informacyjna związana z marketingiem jest używany głównie przez agencje reklamowe. Jednakże nie należy oczekiwać, że będą one zawsze dysponowały pełnym zestawem wiadomości pozwalającym określić, jaki rodzaj działalności informacyjnej związanej z marketingiem jest najlepiej dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Agencje te wykazują często wyraźną skłonność do prowadzenia reklamy w prasie codziennej i prasie handlowej. Jeżeli rozpatrywać dokładne znaczenie terminu działalność informacyjna związana z marketingiem, to należy stwierdzić, że obejmuje on wszystkie rodzaje komunikowania się. Trzeba więc zachować odpowiednią staranność przy posługiwaniu się tym terminem.

Test, którego ilustrację przedstawiono na rys. 9, jest często stosowany, aby zobrazować następujące zagadnienia:

– 1. Procent klientów, którzy mieli informację o danym wyrobie,

– 2. Wielkość rynku oraz procent klientów, którzy mieli informację o danym wyrobie i dokonali jego zakupu na próbę,

– 3. Procent klientów, którzy dokonali ponownych zakupów tego wyrobu. Ponowny zakup stanowi wiarogodne potwierdzenie, że dostawca zaspokoi! potrzeby klientów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.