Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIAGNOZA SPOŁECZNA: opis i ocena zasobów ludzkich w organizacji w określonym momencie, na podstawie danych statystycznych, ocen jakości i hipotez. Jest to analiza silnych i słabych społecznych stron procesu kierowania, wraz z określeniem istniejących lub potencjalnych konfliktów.

DYMISJA: przerwanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika. Składający dymisję powinien o niej powiadomić w sposób jasny, najlepiej za pomocą listu poleconego. Nie musi się w nim usprawiedliwiać, lecz powinien przestrzegać przewidzianego w indywidualnej umowie o pracę, w umowach zbiorowych lub przyjętych zwyczajach wcześniejszego uprzedzenia.

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRZEDSIĘBIORSTWA: działania zmierzające do poprawy samopoczucia pracowników i ich rodzin (stołówki, kolonie dla dzieci, wczasy), organizowania czasu wolnego (przyjęcia z okazji zakończenia roku, wycieczki zagraniczne), sportu, instytucji oświatowych i kulturalnych (bibioteki, ośrodki kultury, gospodarstwa domowego) lub wzajemnej pomocy i opieki (dodatkowe świadczenia rodzinne, dodatki do wczasów, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, pomoc dla emerytów).

ETYKA: ogól norm i zasad związanych z określonym systemem wartości oraz ocen tego, co jest dobrem lub złem w danej dziedzinie (na przykład „etyka działalności gospodarczej”). Słowo to jest tu używane w znaczeniu „moralnym”, lecz bez związków z religią lub konformizmem społecznym (postawą bezkrytycznego podporządkowania się normom, wartościom i poglądom uznanym za obowiązujące).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.