Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Dziedzina (sektor, branża) działalności

Istnieją koninkturalne i strukturalne kryteria wyboru modelu kierowania ludźmi. Z koniunkturalego punktu widzenia korzystne lub niekorzystne warunki ekonomiczne i handlowe, z wieloma możliwymi stanami rzeczy, w znaczny sposób modyfikują politykę personalną. Oddziałuje to na możliwości przyjmowania lub awansowania pracowników, na kontrolę kosztów, możliwości wynagradzania i atmosferę w miejscu pracy.

Ze strukturalnego punktu widzenia system produkcji i techniczny charakter organizacji pracy wpływają na kwalifikacje, formy organizacji pracy i wynagradzania. Udział kosztów osobowych w kosztach własnych ma poważne konsekwencje dla działalności. Firmy, w których udział kosztów osobowych jest wysoki mają mniejszą swobodę działania niż te, gdzie koszty personelu w stosunku do kosztów wyposażenia lub kosztów handlowych są niewielkie, ponieważ każda podwyżka płac w tych pierwszych znajduje silne odbicie w wynikach działalności, odwrotnie niż w drugich.

W niektórych zakładach produkcyjnych pracownicy obsługują maszyny lub urządzenia, których godzinna amortyzacja jest większa niż ich miesięczna płaca. Teoretycznie biorąc można byłoby im zaoferować wysokie premie gwarantujące optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń, które są im powierzone, lecz pozostaje problem równowagi wewnętrznej przedsiębiorstwa (organizacji) i etyki zawodowej w porównaniu z warunkami rynku pracy, a także respektowania pewnych ograniczeń w negocjacjach na ten temat z zainteresowanymi partnerami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.