Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Ekonomia a prowadzenie działalności gospodarczej cz. II

Wartości ulegają zmianom, ale nadal pozostaje faktem, iż prowadzenie interesów stało się podejrzane i uzyskało niedobrą reputację w końcu ostatniego i obecnego wieku, gdy kapitał bezwzględnie wykorzystywał ludzi pracy. To w tym czasie Karol Marks przewidywał, stosując ekstrapolację, zachowanie się kapitalistów. Wysnuwał on dalekosiężne wnioski dotyczące kształtu spraw, które miały nadejść, na podstawie obserwacji tego, co działo się ówcześnie. Obecnie jest nam łatwo żywić wyrazy współczucia dla marzeń, które miał wtedy Karol Marks i inni uczeni humaniści.

W erze technokracji prowadzenie interesów, rozumiane w sensie łączenia procesu tworzenia wartości z gospodarką zasobami, ustąpiło miejsca administrowaniu działalnością gospodarczą. Kierownictwa przedsiębiorstw zajęły się rozwiązywaniem tych zagadnień, które mogły być analizowane w sposób dedukcyjny. Racjonalna gospodarka zasobami była uważana za sprawę najwyższej wagi tak długo, jak długo popyt przewyższał podaż. W połowie lat siedemdziesiątych pojawiły się trudności ze sprzedażą wyrobów. Od tego momentu umiejętność prowadzenia interesów ponownie odzyskała swoje znaczenie. Okazało się, że empatia dla klientów oraz rozpoznawanie struktury ich potrzeb stanowią zasadniczy element warunkujący odniesienie sukcesu w działalności gospodarczej.

Wskutek tego mniejsze znaczenie zaczęto przywiązywać do umiejętności i technik dotyczących administrowania: za ważne zaś zostały uznane solidne kompetencje zarówno co do tworzenia wartości, jak i gospodarowania zasobami. (Patrz następujące hasła w części słownikowej książki: MISJA ZBIOROWA, KLIENCI, JAKOŚĆ i WARTOŚĆ).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.