Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Etap preparacji systemu

Ocena kadry menedeżerskiej powinna, podobnie jak każde działanie złożone, przebiegać w sposób zorganizowany. Jest to ważny warunek sprawności całego przedsięwzięcia i trafności oceny. Procedura działań oceniających musi więc objąć czynności przygotowawcze, właściwą ocenę oraz wykorzystanie wyników oceny (sprzężenie zwrotne). Etap preparacji systemu powinien objąć:

– ustalanie celu, zasad, metody i technik oceny,

– przygotowanie narzędzi oceny (arkuszy, mierników itd.),

– określenie sposobu spożytkowania ocen,

– ustalenie i przygotowanie osób oceniających i ocenianych.

Każde z tych działań ma istotne znaczenie dla przebiegu oceny. Tak więc, brak np. wyraźnie określonego celu przedsięwzięcia może zniweczyć podjęty wysiłek i uczynić go działaniem autonomicznym.

Ważne jest również przyjęcie określonego wzorca (standardu), do którego będą porównywane ustalone cechy czy wyniki. Takim wzorcem dla konkretnego menedżera może być model kwalifikacyjny (zbiór wymagań, cech) zawarty w opisie stanowiska, pewien sposób pełnienia funkcji (wykonywania zadań) menedżera czy określony rodzaj i poziom (efektywność) uzyskanych wyników.

Podobne znaczenie mają i inne elementy fazy preparacji. Warte podkreślenia wydaje się zwłaszcza należyte przygotowanie osób uczestniczących, a więc i ocenianych, wyrażające się w poinformowaniu o celach, zakresie i sposobie oceny oraz o jej wykorzystaniu w praktyce organizacji. Brak takich jawnych i jasnych informacji tworzy wokół całego przedsięwzięcia bardzo zły klimat, rodzi postawy przekorne, ograniczające możliwość realizacji założonych celów. Trzeba wskazać również na potrzebę dostatecznego wyprzedzenia działań przygotowawczych, bez czego sama ocena staje się źle rozumianą improwizacją.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.