Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Firmy badawcze

Firmy badawcze świadczące pełny zakres usług badawczych podejmują się zwykle przeprowadzenia całego badania – począwszy od zdefiniowania przedmiotu badania, poprzez przygotowanie problematyki badań oraz określenie narzędzi zbierania danych, a skończywszy na ich zebraniu, analizie, przygotowaniu raportu z badań i jego prezentacji. Usługi świadczone przez tych dostawców można podzielić na trzy grupy.

– 1. Usługi regularnego zbierania danych opierają się na standardowych narzędziach gromadzenia informacji, czyli na wywiadach, panelach, analizach diagnostycznych, albo na mechanicznej rejestracji danych. W tym drugim przypadku, opierając się na paskowym kodzie towarów, dokonuje się za pomocą skanerów zapisu w bazie danych wszelkich informacji o produkcie, jakie zawarte są w jego kodzie. Dane te są następnie analizowane i sprzedawane zainteresowanym klientom w postaci raportów na zasadzie subskrypcji. Przykładami tego typu badań są również badania tele- lub audiometryczne na temat liczby i preferencji telewidzów lub radiosłuchaczy, panele konsumentów określające percepcję nowo wprowadzonych marek i kampanii reklamowych, audyty sprzedaży detalicznej i hurtowej różnych towarów (por. wtórne źródła danych).

– 2. Usługi standardowe są badaniami marketingowymi przeprowadzanymi na zlecenie różnych firm, opartymi na zestandaryzowa- nych narzędziach i sposobach zbierania danych. W odróżnieniu od badań regularnych warunkiem ich przeprowadzenia jest złożenie oficjalnego zamówienia przez daną firmę. Przykładem mogą być badania poziomu skuteczności kampanii reklamowych, których procedury badawcze są tak zestandaryzowane, że ich wyniki mogą być między sobą porównywane. Usługi te, jeżeli prowadzone są w sposób systematyczny, mogą być również sprzedawane na zasadzie subskrypcji. Dobrą ilustracją takich usług mogą być omnibusy przeprowadzone przez zewnętrzne firmy badawcze. Są one oparte na technice wywiadu kwestionariuszowego, która polega na stawianiu respondentom pojedynczych lub całych bloków pytań, dotyczących różnych problemów interesujących zleceniodawców tych badań, czyli przedsiębiorstwa. Koszt tych badań jest relatywnie niski, ponieważ w jednym omnibusie występują pytania od różnych zleceniodawców.

– 3. Usługi zindywidualizowane przyjmują zwykle postać prostych lub złożonych studiów rynkowych, a więc badań prowadzonych ad hoc i mających na celu zbadanie określonego problemu. Dostarczone dane pozwalają na natychmiastowe podejmowanie decyzji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.