Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Funkcja oceny kadry

Do wspomagania kolejnych, bardziej złożonych funkcji zarządzania potrzebne są zgoła inne narzędzia programowe oraz w inny sposób gromadzące dane elementarne.

Na przykład realizacja funkcji planowania kadr wymaga zgromadzenia szczegółowych opisów stanowisk pracy (zakresu działań, jakie mają być realizowane na tych stanowiskach) oraz oczekiwanych kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji wymaganych od osób, które mogą podjąć pracę na danym stanowisku. Opis taki umożliwia zgromadzenie niezbędnych charakterystyk osób zabiegających o podjęcie pracy na danym stanowisku, a następnie wspomagane komputerowo dobieranie odpowiednich osób do poszczególnych stanowisk pracy. Oczywiście, im precyzyjniejsza jest charakterystyka zapotrzebowania, tym proces doboru może być skuteczniejszy.

Funkcja oceny kadry wymaga uszczegółowienia cech będących przedmiotem oceny, ich wartości i wag. Wspomaganie komputerowe takiego działania pozwala na zobiektywizowanie ocen globalnych (tworzonych na podstawie ocen cząstkowych), pod warunkiem jednak przejrzystego zalgoryt- mizowania metody i kryteriów oceny.

Funkcja doskonalenia kadry wymaga systematycznego śledzenia wyników okresowych ocen oraz ustalania związków zachodzących między tymi ocenami a uczestnictwem w szkoleniach lub innych formach podnoszenia kwalifikacji Dzięki temu można sprecyzować swoiste ścieżki doskonalenia, w zakresie których komputer może służyć pomocą, np. w zakresie ich organizowania, kontroli. Wymaga to jednak dodatkowo gromadzenia ofert szkoleniowych, ewidencji wyników szkoleń oraz badania związków między odbytymi szkoleniami a okresową oceną kadry.

Wszystko to dowodzi, że wymagania na poziomie taktycznym, a zwłaszcza strategicznym wobec systemów informatycznych są trudne do spełnienia i bardzo kosztowne, stąd pozwalają sobie na nie tylko bogate firmy. Firmy małe, mniej zasobne, mogą oczywiście w wybranych obszarach posiłkować się usługami firm specjalistycznych. Stale aktualnym wymogiem w odniesieniu do polskich organizacji pozostaje przede wszystkim przygotowanie się do wprowadzenia systemów informatycznych przez określenie potrzeb w tym zakresie oraz uporządkowanie sfery organizacyjnej i dokumentacji personalnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.