Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Integracja pionowa

Integracja pionowa niezależnie od podmiotu pełniącego rolę integratora może przybierać formę wstępującą lub zstępującą. Pojęcia te mają swój rodowód w amerykańskich terminach backward and for- ward intergration.

Na przedstawionym rys. 48 założono, iż rolę integratora pełni producent. Rozróżnienie integracji pionowej wstępującej i zstępującej opiera się na tym, że w pierwszym przypadku integracją producent objął ogniwo poprzedzające go w kanale rynku, a w drugim ogniwo następujące po nim w kanale rynku.

Rozróżnienie integracji pionowej wstępującej i zstępującej ma praktyczne znaczenie. Ukazuje, które ogniwa w stosunku do położenia zajmowanego przez integratora są objęte integracją.

Jeśli integracją obejmuje się ogniwa poprzedzające integratora na „drabinie” kanału rynku, to mamy do czynienia z integracją wstępującą (kanał rynku jest bowiem często porównywany ze swoistą drabiną, po której może „wstępować” idąc od rynku lub zstępować, schodząc ku rynkowi).

Jeśli natomiast integracją obejmuje się ogniwa przybliżające integratora do finalnego nabywcy, to mówimy o integracji zstępującej (schodzenie ku rynkowi). Wybór danego rodzaju integracji zależy w dużym stopniu od strategicznej roli danego ogniwa w procesie oddziaływania na rynek.

Jeśli kluczowym ogniwem kanału rynku jest zaopatrzenie, to celowy jest rozwój integracji wstępującej. Jeśli natomiast o pozycji strategicznej firmy decyduje dystrybucja, to warto rozważyć możliwość wykorzystania integracji zstępującej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.