Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Istotna rola kierownictwa

Do podstawowych wewnętrznych podmiotów zarządzania kadrami należy zaliczyć kierownictwo (kadrę kierowniczą), sztab personalny, przedstawicielstwo załogi (samorząd, organizacja związkowa) oraz poszczególnych pracowników.

Spośród tych podmiotów szczególne znaczenie dla kształtowania kadry menedżerskiej ma kierownictwo liniowe oraz sztab personalny. Dlatego warto im poświęcić nieco więcej miejsca.

Istotna rola kierownictwa (bezpośrednich przełożonych) wynika z faktu, iż rozpatrywana tu funkcja personalna jest traktowana jako funkcja zarządzania. Jak wykazaliśmy już wcześniej, oznacza to, iż działania z tego obszaru należą do podstawowych zadań kierownika. Menedżer realizuje przynależne doń zadania i osiąga cele głównie za pośrednictwem podwładnych (kierowników niższego szczebla), pozbycie się zatem tych uprawnień oznaczałoby jego ubezwłasnowolnienie. Przypisanie głównej roli menedżerom – jako bezpośrednim przełożonym – w zakresie zarządzania kadrami wynika również z uprawnień kompetencyjnych i motywacyjnych. Należy zakładać, że mendżer zna dobrze warunki jednostki organizacyjnej, którą zarządza, i płynące z nich wymagania oraz że zna podległy sobie personel, co sprzyja właściwemu formułowaniu zadań, alokacji kadry, jej motywowaniu i ocenie. Nawet w przypadku nowo przyjmowanego pracownika bezpośredni przełożony znajduje się w dobrej sytuacji, sprzyjającej trafnemu wyborowi, zna bowiem oczekiwania względem kandydata (wymagania stanowiska).

Pozostawienie kierownikowi uprawnień w sprawach podległej kadry ma również doniosłe znaczenie motywacyjne, gdyż zobowiązuje się go tym samym do należytej dbałości o pracowników, kształtowania współpracy, eliminowania konfliktów, oraz umożliwia się mu łatwe zlokalizowanie odpowiedzialności. To zaś powinno znaleźć wyraz także w postawie i zachowaniu podwładnych. Wreszcie posiadanie przedstawianych uprawnień jest istotne z punktu widzenia autorytetu kadry. Ten ostatni czynnik bywa podnoszony zwłaszcza przy strategicznym podejściu do zarządzania kadrami [3, s. 257].

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.