KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI

KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI: zbiór działań mających na celu pomaganie pracownikom w wyborze kolejnych stanowisk pracy odpowiadających ich rozwojowi. Jest to aspekt indywidualny prognostycznego kierowania zatrudnieniem. Efekty tego procesu zawsze są niepewne, ponieważ trzeba żonglować potrzebami organizacyjnymi, oczekiwaniami pracowników i ich możliwościami w danym momencie. Kierowanie to jest często ograniczone do kadry kierowniczej i do pracowników, których chce się związać z przedsiębiorstwem.

KLASYFIKACJA: hierarchizacja stanowisk pracy i zatrudnienia w danej organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji) lub branży. Wykorzystuje się ją do ustalania poziomu wynagrodzeń, zakresu władzy operacyjnej związanej ze stanowiskami pracy oraz procedur awansowania.

KOŁO JAKOŚCI: mała grupa pracowników, która zbiera się periodycznie, aby analizować problemy pracy i rozwiązywać je za pomocą konkretnych innowacji, mających na celu podnoszenie jakości i wydajności. Jego dobrowolni uczestnicy stanowią część tego samego sektora działalności. Dochodzą oni do porozumienia z udziałem animatora – bezpośredniego kierownika danego sektora, stosują ściśle określone metody rozwiązywania problemów oraz biorą na siebie odpowiedzialność za ich realizację po zaakceptowaniu przez kierownictwo naczelne.

KOMPETENCJE: są to zdolności zawodowe pracowników (ich wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawy) rozważane w stosunku do zajmowanego stanowiska lub potencjalne ich możliwości w stosunku do innych rodzajów działalności. Mają one aspekty techniczne, społeczne (więzi z innymi ludźmi) i koncepcyjne (twórcze).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *