Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie cz. II

Utrzymywanie równowagi polega na poszukiwaniu, a następnie przestrzeganiu akceptowalnego kompromisu między antagonistami lub sprzecznościami – na przykład między wzrostem wynagrodzeń za pracę i powiększaniem funduszów własnych organizacji: między rekrutacją zewnętrzną i promowaniem awansów wewnętrznych pracowników: między zjednywaniem kadr, przywiązywaniem ich do przedsiębiorstwa a rozwojem ich mobilności zawodowej: między decentralizowaniem kierowania ludźmi możliwie najbliżej ich bezpośredniej działalności i zapewnieniem minimum spójności organizacyjnej. Optymalizacja jest wynikiem poprawy kierowania, starań zmierzających do osiągnięcia możliwie najlepszego w danych warunkach funkcjonowania. Dotyczy to wszystkich dziedzin działalności, w których istnieje określony potencjał i wola działania. Dotyczy to głównie możliwości rozwoju kompetencji ludzi (ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw), zbiorowej wydajności pracy, jakości, autentyczności i szczerości w procesie wzajemnego komunikowania się ludzi.

Aby sprawnie kierować zasobami ludzkimi, trzeba przede wszystkim zrozumieć, że wszystkie elementy tego procesu wzajemnie oddziałują na siebie. Każde zlecenie, każde zadanie, każde podstawowe działanie wywołuje skutki i oddziałuje na inne: dlatego też ważne jest metodologiczne i strategiczne podejście, to znaczy całościowa wizja niezbędnego wysiłku i celów do zrealizowania w określonym czasie.

Tak jak w każdej dziedzinie zarządzania, działania w zakresie kierowania zasobami ludzkimi muszą być poprzedzone diagnozą. Jest ona tyle warta, ile jest wart system informacji, na podstawie którego została utworzona. Stąd też wieką uwagę należy przykładać do zbierania i przetwarzania niezbędnych informacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.