Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

KIERUNKI ZMIAN W FIRMIE

Nawet ogólne skonfrontowanie stanu i zmian funkcji personalnej w polskich organizacjach z zaproponowanymi w poprzednich częściach możliwościami rozwiązań może nasunąć pewne wnioski co do kierunków dalszych przeobrażeń. Sądzę jednak, iż poprzestanie na takim podejściu byłoby niewystarczające choćby dlatego, iż w zamkniętej w określonych ramach pracy trudno uwzględnić wszystkie wątki (np. roli norm prawnych, podsystemu motywowania itd.), upływ zaś czasu dezaktualizuje nawet najtrafniejsze konstatacje. Dlatego wydaje się, iż niezbędna jest refleksja ogólniejsza wybiegająca nieco w dalszą przyszłość i ułatwiająca ustalenie perspektywy działania. Dochodzimy tu więc do potrzeby przedstawienia pewnej przyszłościowej wizji i kierunków zmian funkcji personalnej.

Prognozowanie przyszłości zawsze jest związane z pewnym ryzykiem, chociaż niezajmowanie się tym jest jeszcze bardziej ryzykowne. Z jednej strony realna jest groźba abstrakcyjnego nakreślenia przyszłości (choć z zarysowaniem pewnych kierunków), z drugiej – niebezpieczeństwo trzymania się zaszłości, poddawanie się biegowi wypadków. Z pozoru problem nie wydaje się tak złożony. Kraje, za którymi staramy się podążać, rozwiązały już przecież wiele problemów trapiących obecnie polskie organizacje. Istnieją zatem jakieś wzorce także w obszarze kadrowym. Wszystko to są fakty – i z tym przekonaniem staraliśmy się przedstawić różne rozwiązania, które sprawdziły się w praktyce innych krajów. Niemniej, trzeba pamiętać, iż analizowana materia jest bardzo złożona, że każdy kraj, naród, każda firma mają swoją specyfikę. Stanowią o tym m.in. cechy kulturowe, będące dla procesu zarządzania, zwłaszcza zaś dla przedmiotu niniejszej pracy, szczególnie istotnym czynnikiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.