Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Kluczowa rola marketingu w przedsiębiorstwie

Kluczowa rola marketingu w działaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa znajduje odbicie w rosnącym zapotrzebowaniu na fachowców i menedżerów o orientacji marketingowej. W ocenie menedżerów z najbardziej dynamicznych firm amerykańskich rozwój i stosowanie konkurencyjnych strategii marketingowych staje się dzisiaj dla nich podstawowym wyzwaniem. Silne akcentowanie potrzeby marketingowego wykształcenia współczesnych amerykańskich menedżerów stanowi istotną różnicę w stosunku do trendów z lat siedemdziesiątych, kiedy to menedżerowie legitymowali się głównie wykształceniem z dziedziny finansów, prawa lub też dyplomami inżynierskimi.

Wiele przedsiębiorstw zapomina ciągle o orientacji marketingowej. Znaczna liczba polskich menedżerów uważa, iż nabywcy preferują głównie produkty dostępne po niskich cenach. Jest to wciąż orientacja produkcyjna. Firmy, które ją stosują, koncentrują się zwykle na dążeniu do maksymalnej obniżki kosztów wytwarzania produktu oraz na tworzeniu systemu masowej dystrybucji. Podejście takie jest często spotykane w Polsce i wynika głównie z wcześniejszych działań firmy, w warunkach przewagi popytu nad podażą. Jest ono uzasadnione tylko w niektórych sytuacjach, np. gdy mamy do czynienia z wysokimi kosztami wytwarzania produktu, zwłaszcza w początkowej fazie jego obecności na rynku lub ze strukturalnie niskim poziomem dochodów. Produkt ten musi mieć jednak cechy wyrobu masowej konsumpcji, a popyt, nań powinien mieć charakter rosnący. Obniżka kosztów wytwarzania w takiej sytuacji staje się warunkiem niezbędnym dla rozszerzenia zasięgu rynku. Tego typu orientacja jest stosowana z powodzeniem przez niektóre firmy japońskie, koreańskie czy tajwańskie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.