Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Koło jakości

Mężczyzna obarczony rodziną i mający niewysokie zarobki posługuje się przy wyborze samochodu innym zbiorem wartości aniżeli kawaler o wysokich dochodach. Niemniej jednak zainteresowanie sprawami jakości przyczyniło się bez wątpienia do skierowania uwagi przedsiębiorstw na istotność wartości postrzeganych przez klienta.

Koła jakości. Pomysł tworzenia kół jakości pojawił się w początku lat osiemdziesiątych. Tę nową koncepcję wykorzystały japońskie przedsiębiorstwa, aby skutecznie konkurować z Amerykanami i Europejczykami.

Koło jakości składa się przeważnie w 10 do 12 pracowników, którzy wykonują swe czynności jako zespół i mają wspólny cel przyświecający ich działaniom. Zadaniem koła jakości jest określenie struktury potrzeb użytkowników, których obsługują oraz’ stałe polepszanie jakości świadczonych usług. Członkowie koła jakości spotykają się co tydzień. Spędzają razem kilka godzin, aby określić problemy, które przed nimi stoją oraz opracować w sposób metodyczny procedury ich rozwiązania. Dążą oni również do podniesienia poziomu wykonywania obowiązków.

Zjawisko kół jakości powinno być przeanalizowane z uwzględnieniem ich historycznego tła. W okresie rekonstrukcji gospodarki w końcu lat czterdziestych i w latach pięćdziesiątych Japonia wytwarzała towary, o których sądzono, że są nienajlepszej jakości i stanowią powielanie wzorów zaczerpniętych z innych krajów. Takie nastawienie urażało japońską dumę i pobudzało do rozpaczliwego wysiłku w zakresie podniesienia jakości. W wyniku podejmowanych działań towary japońskie, które kilkadziesiąt lat temu były piętnowane jako tanie i nieładne, zaczęły przesuwać się na pozycje znamionujące wysoką jakość. Jest to jeden z najbardziej spektakularnych wyczynów we współczesnej historii przemysłu. Pomijając całą mitologię, którą wiąże się z japońskim stylem zarządzania, podana przyczyna stanowi zasadnicze wyjaśnienie nadzwyczajnego sukcesu odniesionego przez Japończyków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.