Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Kompetencje branżowe

Warto jeszcze wspomnieć o wpływie branży. Jest to czynnik, co do którego istnieją przeciwstawne opinie – od takich, iż powinien on rozstrzygać np. o doborze na stanowisko menedżerskie nawet wyższego szczebla, do takich, że nie ma on istotniejszego znaczenia w tym zakresie.

Jak wynika z przedstawionego modelu kwalifikacyjnego menedżera (rozdz. 2), kompetencje branżowe mają istotne znaczenie dla obsady stanowisk na niższych szczeblach zarządzania. W przypadku kierownictwa naczelnego znaczenie ich jest już mniejsze, chociaż nadal są ważne. Szczególnie takie dziedziny, jak: energetyka, przemysł chemiczny, górnictwo, w których wielką rolę odgrywają środki pracy, wymagają gruntowniejszej znajomości specyfiki branży na wszystkich szczeblach organizacyjnych. W tej sytuacji czynnk ten ma znaczenie zarówno w procesach planistycznych, jak też w doborze, doskonaleniu, przemieszczeniach i ocenie kierowników.

Spośród czynników odnoszących się do samej kadry szczególne znaczenie dla procesu kształtowania kadr mają cele i oczekiwania pracowników, u których podstaw leżą ich potrzeby i wartości Każda z zatrudniających się osób wnosi je do organizacji, gdzie są modyfikowane i gdzie wyrażają się w postawach i zachowaniach. Łącznie z wiedzą i umiejętnościami mogą być podstawą opracowania indywidualnych planów rozwoju, stanowiąc konkretne przesłanki decyzji kadrowych.

Przedstawiony w zarysie zbiór zmiennych jest niezwykle złożony i nierzadko trudno rozpoznawalny. Wspomniana złożoność wynika nie tylko z liczebności czynników (przedstawiono tu tylko wybrane), ale też z ich wzajemnego powiązania oraz dynamiki zmian, jakie w nich zachodzą.

W tej sytuacji planowanie kadr wymaga dużej wyobraźni, stając się w znacznym stopniu sztuką, co oznacza – być może paradoksalnie – że powinno być podejmowane z całą starannością, jeśli plany i późniejsze decyzje kadrowe mają mieć realną użyteczność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.