Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Koncepcja marketingu w praktyce zarządzania

W dziedzinie zarządzania firmą interesujące są zwykle dwa rodzaje informacji na temat potrzeb występujących na wybranym rynku. Pierwsza grupa informacji dotyczy intensywności pojawiania się danej potrzeby na wybranym przez przedsiębiorstwo rynku. Druga grupa informacji dotyczy znajomości zdolności nabywczych ludności, umożliwiających przekształcenie potrzeb w efektywny popyt rynkowy. Problem ten ma podstawowe znaczenie w obecnej sytuacji w Polsce. Z jednej strony stopień niezaspokojenia wielu potrzeb jest nadal przeogromny, ale równocześnie zdolność nabywcza ludności jest wciąż ograniczona, a niekiedy nawet maleje. Place realne wielu grup nabywców ulegają nieustannej obniżce z uwagi na ciągle silną stopę inflacji.

Pełnej informacji o rynku nie można mieć jednak nigdy, nawet za cenę bardzo kosztownych badań. Poza tym prognozy rynkowe bardzo często się nie sprawdzają. Można jednak przewidywać pewne tendencje dotyczące wzrostu, spadku lub stabilizacji popytu. Błędem, którego powinno się unikać, jest zakładanie z góry, iż wiemy lepiej, jakie są rzeczywiste oczekiwania naszych klientów.

Zastosowanie koncepcji marketingu ma w najlepszych firmach charakter globalny. W praktyce oznacza to, iż każdy pracownik przedsiębiorstwa, niezależnie od działu, w którym pracuje oraz od pełnionej funkcji, umie myśleć w kategoriach marketingowych. Takie przedsiębiorstwa stają się w istocie firmami marketingowymi a nie tradycyjnymi firmami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi itd.

Jeśli chcemy stosować w praktyce zarządzania koncepcję marketingu, to bardzo ważne jest, aby rozumieli ją wszyscy pracownicy, a nie tylko „marketingowcy”. Niezrozumienie przez współpracowników i podwładnych tego podejścia może stanowić poważną barierę dla realizacji koncepcji marketingowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.