Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

KONFERENCJA W BRETTON WOODS

Szybki rozwój kapitalizmu prywatnego i systemu wolnego handlu będącego podstawą potęgi państw zachodnich uległ gwałtownemu zahamowaniu po zakończeniu 1 wojny światowej. Potem przyszła depresja lat 1929-1931. Biorąc pod uwagę te doświadczenia liczni ekonomiści podczas II wojny światowej zwracali uwagę na konieczność stworzenia pewnej architektury finansowej, która pozwoliłaby Zachodowi uniknąć popełnienia błędów sprzed ćwierć wieku. Chodziło przede wszystkim o wypracowanie uporządkowanego systemu kursów walutowych, pozwalającego na swobodną wymianę handlową. Otwarcie rynków, dowodzono nie bez racji, zapewniłoby rozwój i stabilizację. Poza określeniem nowych zasad polityki dewizowej należało także dojść do porozumienia w kwestii roli i wyboru międzynarodowego kapitału płynnego. Uporządkowanie systemu finansowego, zburzonego przez II wojnę światową, wymagało przede wszystkim określenia podstaw finansowych ogólnego systemu wolności ekonomicznej. Na wzór decyzji podjętych dwadzieścia dwa lata wcześniej w Genewie środki przedsięwzięte w Brelton Woods miały scementować na kolejne ćwierć wieku międzynarodowe mechamzmy finansowe. Jaki był ich charakter?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.