Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

KONIUNKTURA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA

KONFLIKT: niezgodność między sprzecznymi wymaganiami. Za konfliktem zawsze stoją przeciwstawne interesy, pragnienia, oczekiwania lub projekty. Negocjacje są próbą pełnego lub częściowego godzenia tych wymagań i interesów, poprzez wzajemne dostosowywanie i kompromisy. Przymus zmierza do zniszczenia przeciwnika, aby nie mógł dochodzić swoich praw.

KONIUNKTURA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA: ogół warunków, które określają w danym momencie sytuację ekonomiczną i społeczną. Można sporządzać prognozy koniunktury na podstawie uważnej obserwacji faktów, obliczeń statystycznych i prawdopodobnych zdarzeń. W dziedzinie kierowania zasobami ludzkimi badania koniunktury mają istotne znaczenie dla poznania potrzeb produkcyjnych oraz ich wyrażenia w liczbie zatrudnionych i ich kwalifikacjach (kompetencjach). Służą one również do oceny rynków pracy lub zmian mentalności, a także do połączenia modyfikacji prawnych z administracyjnymi środkami działania.

KORZYŚCI W NATURZE: pozapieniężne dodatki do płacy. Podlegają one opodatkowaniu i pracodawca powinien określić ich wartość realną. W celu uproszczenia tych obliczeń stosuje się zasady ryczałtowe. Najczęściej korzyści polegają na przekazaniu przez właściciela lub dzierżawcę dóbr do dyspozycji pracownika w celu ich użytkowania (mieszkanie, samochód itd.). Są to również usługi świadczone przez pracodawcę (oferowanie różnych produktów, odzieży itp.).

KORZYŚCI SOCJALNE: część globalnego wynagrodzenia za pracę, które obejmuje wczasy, różnego rodzaju urlopy oraz składki emerytalne bądź ubezpieczeniowe. Są to dodatki nieco różniące się od wydatków na cele socjalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.