Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Korzyści płynące z integracji pionowej

W moim mniemaniu jedną z przyczyn powodujących, że integracja pionowa cieszyła się takim powodzeniem w okresie panowania technokracji były oczywiste korzyści skali, które występowały w sposób wyraźny i dawały się ująć w liczbach. Korzyści małej skali, takie jak duch przedsiębiorczości oraz dążność do stawania w szranki konkurencji, nie mogą być – w przeciwieństwie do rozpatrywanych poprzednio – wyznaczone liczbowo.

Należy jednak podkreślić, że w pewnych specjalnych przypadkach integracja pionowa wykazuje wyraźne zalety, w szczególności wniosek ten odnosi się do sytuacji, gdy sprawowanie kontroli nad zasobami mającymi kluczowe znaczenie daje przewagę konkurencyjną. W tych przypadkach wprowadzenie integracji pionowej jest korzystne. Niektóre z tych korzyści to:

– lepsza koordynacja działań wraz z większymi możliwościami sprawowania kontroli,

– nawiązanie bliższych kontaktów z końcowym użytkownikiem w wyniku przejęcia kontroli nad firmami, które używają danych wyrobów,

– zachowanie stałości powiązań,

– uzyskanie dostępu do tajemnic produkcyjnych i technologicznych mających rozstrzygające znaczenie w danej gałęzi przemysłu,

– zapewniona dostawa podstawowych wyrobów i usług.

Pewne europejskie biuro podróży włączyło się w działalność hotelarską, zakładając wsie letniskowe w miejscowościach turystycznych. Takie posunięcie stanowi przykład ekspansji, której początkiem była sprzedaż skierowań na wypoczynek zbiorowy, a etapem końcowym – organizacja wypoczynkowych baz noclegowych. Działania te zostały podjęte, bowiem uznano, że zapewią one przewagę strategiczną. Inny przykład to inwestowanie w hotele poczynione przez linią lotniczą United Airlines. Jako jeszcze jeden przykład można podać rozszerzenie obrotów dokonane przez firmę Ikea. W wyniku podjętych działań uzyskała ona kontrolę nad całym ciągiem czynności zaczynającym się od projektowania i planowania produkcji a na sprzedaży mebli kończąc. Aby zrównoważyć skutki tego posunięcia, firma zmniejszyła skalę integracji końcowych etapów procesu produkcyjnego, a mianowicie ostatni etap produkcji mebli, czyli montaż, pozostawiono samym klientom. Powody, które skłaniają ku integracji pionowej, mają często swe źródło we wzroście własnej potęgi oraz bucie. Wskazane jest zatem analizowanie motywów podjęcia tej decyzji, jeżeli oczywiście zamierzamy się nad tymi sprawami zastanawiać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.