Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Korzyści rekrutacji wewnętrznej

Drugi ważny wybór, jakiego trzeba dokonać, to wybór między rekrutacją wewnętrzną i rekrutacją zewnętrzną. Niektóre przedsiębiorstwa i prawie cala administracja publiczna dokonuje rekrutacji personelu na ogół wewnątrz. Inne organizacje świadomie odwołują się do kandydatów zewnętrznych. Większość jednak postępuje w mieszany sposób w zależności od warunków funkcjonowania i istoty swoich potrzeb.

Korzyści rekrutacji wewnętrznej mają przede wszystkim charakter organizacyjny i budżetowy. Pozwala ona obniżyć koszty i skrócić terminy selekcji. Kandydaci szybciej dostosowują się do nowych stanowisk pracy, ponieważ znają już organizację, część swoich nowych funkcji i zadań oraz przyszłych współpracowników.

W ramach rekrutacji wewnętrznej można usprawnić działalność bez zwiększenia liczby zatrudnionych, można zlikwidować niektóre stanowiska pracy i zastąpić je innymi przenosząc lub przegrupowując pracowników. Ponadto mniej się ryzykuje, ponieważ kandydaci są dobrze znani, bowiem podlegali już okresowym ocenom na dotychczas zajmowanych stanowiskach.

Inne korzyści tej formy rekrutacji mają charakter psychologiczny. Popierając wewnętrzną promocję pracowników, wzmacnia się spójność kulturową i przywiązanie do organizacji: a więc to, co się nazywa „poczuciem firmy”. Ponadto wewnętrzne ruchy kadrowe pobudzają do zmian postaw zawodowych, pozwalają uniknąć skostnienia działalności na stanowiskach pracy i zbytniego przywiązania się do nich.

Dla niektórych pracowników nadzieja na uzyskanie awansu jest silnym czynnikiem motywującym, tak samo jak objęcie stanowiska. Wewnętrzne ruchy kadrowe powinny być połączone z kształceniem po to, aby wzbogacić wiedzę i podnieść umiejętności zawodowe. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się płaskimi strukturami organizacyjnymi możliwości awansowania pionowego są bardziej ograniczone. Pozostają zmiany pozwalające wzbogacać doświadczenie lub systemy rozszerzające samodzielność działania na tym samym stanowisku pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.