Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

KRYTERIA KONTROLI I OCENY KSZTAŁTOWANIA KADRY

Zasadniczy wniosek, jaki nasuwa się z rozważań dotyczących kontroli funkcji personalnej, sprowadza się do stwierdzenia, iż omawiana problematyka jest bardzo złożona i nie ma prostych sposobów jednoznacznej oceny i kontroli zarządzania kadrami w firmie. Złożoność tej problematyki potwierdza także literatura przedmiotu. Na przykład w jednym z bardziej znanych i praktycznie ukierunkowanych podręczników amerykańskich [35] sformułowano 115 pytań nawiązjących do kryteriów funkcji, które mogłyby być pomocne w jej rozwoju. Nie jest to lista kompletna, a odpowiedzi na już postawione pytania zapewne nie sytysfakcjonowałyby w pełni każdego badacza. Nie nawiązują one przy tym do populacji menedżerów. W tej sytuacji warto się pokusić o własne propozycje, odnosząc się w sposób bardziej bezpośredni do interesującej nas problematyki.

Przy formułowaniu takiej propozycji można wykorzystać jedną z dwóch strategii:

– 1) indukcyjno-empiryczną, polegającą na poszukiwaniu miar na podstawie doświadczenia,

– 2) dedukcyjno-teoretyczną (strategia P.F. Lazarfelda), w której punktem wyjścia jest analiza zakresu pojęcia, podlegającego wymiarowaniu, a następnie przekształceniu go w serię indeksów (kryteriów), za pomocą których będzie możliwe przeprowadzenie oceny [48],

Zaprezentowane dalej podejście do problemu opiera się zasadniczo na drugiej z wymienionych strategii .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.