Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Kryteria ustalenia ceny nowego produktu

Ustalenie ceny dla nowego produktu jest zwykle tą decyzją, która określa późniejszą pozycję rynkową wyrobu. Przy podejmowaniu decyzji o cenie dla nowego produktu powinny być brane pod uwagę różne kryteria.

Poziom ceny akceptowanej przez klienta (czyli poziom ceny o charakterze psychologicznym). Powinna to być cena, którą klient jest gotów zapłacić za nowy produkt. Do ustalenia jej wysokości slu- żą badania marketingowe. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w badaniu testujemy jedynie deklarowaną gotowość klienta do dokonywania zakupu po danej cenie.

Pewne trudności wynikają przy produktach nowych, gdyż klienci nie mają jeszcze do nich cenowego punktu odniesienia. Problem ten pojawia się szczególnie w przypadku bardzo złożonych wyrobów technicznych lub niektórych usług, np. usług doradczych. Może on również wystąpić przy sondowaniu akceptowanej ceny dla produktów, które kupuje się bardzo rzadko.

Stopień nowości i unikalności oferowanego produktu. Czynnik ten ma istotne znaczenie jedynie w przypadku klientów nastawionych pozytywnie do nowości rynkowych i chętnie je akceptujących. Należy przy tym pamiętać, że nowości rynkowe nie zawsze są bezkrytycznie akceptowane i wśród nabywców mogą pojawić się postawy sceptyczne. Częstotliwość występowania takich postaw zależy od rodzaju obsługiwanego segmentu rynku. Klient akceptujący wyższą cenę nowości to zwykle klient o szczególnych preferencjach, nastawiony na „prestiżowość” dokonywanego zakupu.

Koszty wytwarzania produktu. Poziom kosztów wytwarzania produktu ma istotne znaczenie, lecz liczy się przede wszystkim poziom ceny akceptowanej przez klienta – do niego właśnie należy odnieść poziom kosztów. Wielu przedsiębiorców popełnia istotny błąd zakładając, iż cena jest „wypadkową poniesionych kosztów”. W marketingu problem ten należy odwrócić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.