Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Kupowanie akcji na giełdzie

Dla nadania pewnej klarowności naszym wywodom posłużmy się konkretnym przykładem ustalania ceny akcji na rynku giełdowym w relacji do popytu i podaży. Codziennie mamy do czynienia z osobami, które pragną kupić akcje oraz z tymi, które pragną się ich pozbyć. Pośrednicy zajmujący się kupnem i sprzedażą otrzymują polecenia. Załóżmy, że cena akcji danego przedsiębiorstwa „X” wynosi 100 tys. zł. Wiadomo, że będziemy mieć do czynienia nie tylko z jednym sprzedającym i kupującym. Należy więc rozpatrywać całość podaży i popytu. Jeśli liczba kupujących będzie wyższa niż sprzedających dane akcje, wówczas proponowane ceny będą wyższe niż 100 tys. złotych, ponieważ popyt będzie wyższy niż podaż. W przypadku odwrotnym, tzn. w razie gdy liczba pragnących sprzedać swoje akcje będzie wyższa niż liczba tych, którzy gotowi są je kupić, cena akcji zacznie spadać. Giełda jest więc miejscem arbitrażu i miarą wewnętrznej witalności gospodarki. Giełda nie jest jednak jedynym pośrednikiem na rynkach finansowych.

Po tym zestawieniu okoliczności związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych nasze propozycje staną się może bardziej przekonywające i – mówimy to bez żadnej zarozumiałości – bardziej skuteczne. Oto one:

Po dyskusji z licznymi menedżerami i po odwiedzeniu setek przedsiębiorstw i fabryk wydaje nam się, że polski rynek finansowy można by budować na sześciu podstawowych fundamentach: rynku międzybankowym, rynku skryptów dłużnych, rynku walutowym, rynku wkładów dewizowych (eurocurrency deposits), rynku transakcji terminowych (futures i opcje) i wreszcie rynku papierów wartościowych europejskich (euro-securities). Przyjrzyjmy się im bliżej:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.