Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

MACIERZ BCG CZ. II

Macierz tę stosowano głównie w zróżnicowanych korporacjach jako metodę oceny potrzeb w zakresie finansowania. Nie można tego podejścia traktować jako próby wyjaśnienia kryteriów osiągnięcia sukcesu lub też oceny poziomu

Większość z przedstawionych w tym rozdziale modeli ma charakter opisowy. Należy jednak podkreślić, że są podejmowane – mniej lub bardziej udane próby konstrukcji modeli matematycznych analizowanych zagadnień. Budowane na ich podstawie systemy komputerowe służą do wspomagania procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (przyp. tłum.). konkurencji w różnych gałęziach przemysłu. Jego przeznaczeniem było po prostu wspomożenie kierownictwa zróżnicowanych grup przedsiębiorstw w wysiłkach związanych z zarządzaniem jednostkami wchodzącymi w skład ich portfeli. Duże korporacje muszą utrzymywać równowagę między różnymi grupami przedsiębiorstw tworzącymi portfele. Odbywa się to poprzez łączenie jednostek organizacyjnych, które potrzebują kapitału, aby rozwijać się, z tymi jednostkami, które ten kapitał mają.

Macierz ta bez wątpienia zawdzięcza wiele ze swej popularności nazwom, które otrzymały cztery kwadranty:

– 1. Jednostki organizacyjne, które mają duży udział w rynku w przodujących sektorach, są nazywane gwiazdami.

– 2. Jednostki organizacyjne mające wysokie udziały w rynku w renomowanych gałęziach przemysłu noszą nazwę dojnych krów.

– 3. Jednostki organizacyjne mające niewielki udział w rynku i należące do szybko rozwijających się gałęzi przemysłu są nazywane znakami zapytania lub zabłąkanymi owcami.

– 4. Jednostki organizacyjne mające niski udział w rynku znajdującym się w zastoju noszą nazwę psów.

W miarę stosowania podejście, którego podstawę stanowi macierz BCG, podlegało ostrej i do pewnego stopnia uzasadnionej krytyce. Wszystkie próby konstrukcji modelu są związane z koniecznością umiejętnego wyboru założeń upraszczających. Jednakże z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy uproszczenia, które wprowadza macierz BCG, wydają się być zbyt radykalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.