Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Marketing bezpośredni

Przez pewien czas marketing bezpośredni nie był uważany za element promotion-mix, a więc działań mieszczących się w ramach strategii marketingowej firmy. Obecnie, w związku z rosnącym wykorzystywaniem go w działaniach komunikacyjnych przez różne przedsiębiorstwa, marketing bezpośredni stal się jednym ze skuteczniejszych narzędzi działań komunikacyjnych przedsiębiorstw. Zazwyczaj marketing bezpośredni utożsamiano z działaniami mailingowymi, polegającymi na rozsyłaniu drogą pocztową katalogów bądź ofert sprzedaży oraz otrzymywaniu, również tą samą drogą, zamówień i realizacją ich za pośrednictwem poczty (stąd w nazwie termin „bezpośredni”, odnoszący się do bezpośredniego charakteru kontaktu z klientem, bez wykorzystania tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych).

Według definicji sformułowanej przez Direct Marketing Association, marketing bezpośredni „jest marketingowym systemem wzajemnego oddziaływania, który stosuje jeden lub wiele nośników reklamowych w celu skłonienia klienta do obserwowalnej reakcji, prowadzących do zawarcia transakcji w każdym miejscu.”

Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem technik medialnych, miano marketingu bezpośredniego nosi grupa technik oparta na różnych typach mediów, jak: telewizja (TV shopping), telefon (telemarketing), poczta (domy sprzedaży wysyłkowej), kupon, czy sieć komputerowa (tzw. sklepy wirtualne w Internecie) oraz bezpośredni kontakt z klientem (tzw. sprzedaż domokrążna). Znakiem rosnącego znaczenia tej formy dystrybucji produktów i usług (np. usługi typu home banking świadczonej już przez niektóre banki w Polsce) jest pojawienie się coraz liczniejszej grupy firm prowadzących usługi oparte na marketingu bezpośrednim.

Techniki te są bardzo często wykorzystywane w działaniach komunikacyjnych typu marketing business-to-business, które nie ograniczają się jedynie do przesyłania ulotek informacyjnych, listów czy katalogów, ale również kaset wideo z prezentacjami oferowanych produktów i usług oraz dystrybuowania próbek lub egzemplarzy produktów (tabela 23).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.