Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

MISJA ZBIOROWA CZ. II

Projektanci często zapominają, że warunkiem prawidłowej pracy tych systemów jest wprowadzanie bieżącej oraz uaktualnianie już wprowadzonej informacji. W przypadku olbrzymich ilości informacji, jak ma to miejsce w wielkich organizacjach, zadanie to staje się bardzo trudne, a czasami wręcz niewykonalne. Brak uaktualnionych informacji przesądza o porażce systemu (przyp. tłum.). wdawanie się we wprowadzające chaos próby zdefiniowania misji zbiorowej dla grupy przedsiębiorstw, które nie są ożywione żadną misją zbiorową. Wniosek ten rozumiem jak następuje. Rozmaite jednostki organizacyjne mogą jako grupa zaspokajać różne potrzeby, być może poprzez świadczenie rozlicznym przedsiębiorstwom usług polegających na przekazywaniu różnorakich wyrobów charakteryzujących się różną przewagą konkurencyjną. To stwierdzenie nie oznacza, że według mej opinii grupa przedsiębiorstw powinna podejmować próby odżegnania się od swych organicznych początków. Taka grupa mogła na przykład powstać w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy w dziedzinie chemikaliów.Nie jest rzeczą nieodzowną, aby miała ona swą misję zbiorową, dostosowaną do potrzeb wszystkich jej członków. Z drugiej strony może istnieć pewna zespołowa misja, sprowadzająca się do wykorzystania wspólnego zasobu w celu osiągnięcia zysku, który będzie podzielony między członków grupy.

Poniższe trzy punkty stanowią próbę podsumowania roli, jaką odgrywa misja zbiorowa w procesie rozwojowym przedsiębiorstwa.

– 1. Proces, który prowadzi do sformułowania misji zbiorowej, jest właściwie przynajmniej tak ważny, jak samo sformułowanie. Zmusza on bowiem kierownictwo jednostki organizacyjnej do ponownej analizy zasadniczych przesłanek, które tworzą podstawę działań podejmowanych przez tę jednostkę.

– 2. Misja zbiorowa zakreśla szeroki obraz przedsiębiorstwa, wyjaśniając go jednocześnie. Dzięki temu kierownictwo, jak i zatrudnieni w organizacji uzyskują możliwość spojrzenia na nią z lotu ptaka. Ma to zasadnicze znaczenie dla stworzenia warunków długoterminowej konkurencyjności.

– 3. Misja zbiorowa ma olbrzymią wartość informacyjną zarówno dla osób znajdujących się wewnątrz danej organizacji, jak i ludzi z zewnątrz. Z jednej strony dzięki niej cele przedsiębiorstwa stają się zrozumiałe dla jego pracowników. Z drugiej strony jest to ważna informacja dla właścicieli akcji, dostawców i klientów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.