Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

NAUCZANIE WSPÓŁUCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZBIOROWYCH

Lepiej jest wprowadzać zmiany poporzez stopniowe modyfikacje niż pod presją czasu bez zgody zainteresowanych. Należy więc zachęcać pracowników, aby zmieniali swą działalność we własnym zakresie, poprzez wzajemną wymianę pomysłów i doświadczeń.

Dostosowanie się do zespołu. Organizacje stają się coraz bardziej złożone i elastyczne. Pracownicy, aby czuć się w nich dobrze, powinni rozszerzać swoje kompetencje i oswoić się ze zmianami treści zatrudnienia. Należy im pomóc w stopniowym dochodzeniu do tego rodzaju postaw.

Poczucie znajdowania się wobec złożonej sytuacji ma charakter relatywny. Zależy ono od stopnia doświadczenia. Załóżmy, że pracownikowi X postawiony przed nim problem wydaje się złożony, jest bowiem dla niego niezrozumiały. Jeśli rozwiązanie nie stanowi przyjemności, lecz zagrożenie lub wyzwanie nie do pokonania, to problem ten czyni tę osobę pasywną lub zmusza do odwołania się do możliwości ,,tych, którzy potrafią” (elity specjalistów lub grupy manipulatorów). Aby przyczynić się do zdemokratyzowania organizacji, trzeba przekazywać możliwie największej liczbie pracowników informacje i wiedzę, które demistyfikują tę złożoność. Wyjaśnienie sprawy wywołuje pragnienie podjęcia się odpowiedzialności jej prowadzenia.

Korzystne jest uczenie łączenia spraw łatwych i złożonych. Na przykład można wymagać przeprowadzenia bardziej skomplikowanej diagnozy po to, aby ułatwić działanie. Ze złożonego systemu mogą wynikać znaczne ułatwienia funkcjonowania (np. nowe technologie urządzeń gospodarstwa domowego lub mikro-informatyka).

Uzgodnione zmiany. Organizacja może kierować swoimi zmianami jako ciągiem mikro-zmian wynikających z decyzji świadomie podjętych i uzgodnionych z zainteresowanymi partnerami (pracownicy uczestniczą w diagnozie warunków pracy wraz z kadrą operacyjną i służbami funkcjonalnymi, działania praktyczne są przedmiotem stałych ocen, co prowadzi do projektów rozwiązań technicznych, częściowych reorganizacji, doskonalenia narzędzi pracy).

W ten sposób dochodzi się do kierowania partycypacyjnego, którego istotę przedstawiliśmy w rozdziale poprzednim. Stopniowe, ewolucyjne zmiany mogą być dokonywane poprzez koła jakości, projekty przedsiębiorstwa lub częściowo autonomiczne grupy pracowników. W niektórych ośrodkach przemysłowych mogą być one koordynowane przez specjalistów do spraw społecznych, których zadanie polega na poznaniu i zrozumieniu postulatów (wniosków, żądań) pracowników, wspólnym opracowaniu projektów zespołowych, w których będą oni mogli wnieść swoje doświadczenie oraz przedstawić wszystko w ramach ograniczeń i celów procesu kierowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.