Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

niedobór towarów o zasięgu ogólnoświatowym

Przedstawione uwagi były oczywiście poprawne w odniesieniu do sytuacji, która panowała do połowy lat siedemdziesiątych. W tym okresie presja konkurencji była niewielka w porównaniu z warunkami, z którymi obecnie mamy do czynienia. Najważniejsze problemy, z którymi musiała się uporać zorganizowana działalność prowadzona w czasie i po zakończeniu drugiej wojny światowej, wiązały się z zarządzaniem olbrzymią liczbą ludzi, wielkim kapitałem czy ogromną ilością materiałów. Systemy logistyczne zostały udoskonalone: zastosowano z powodzeniem metody badań operacyjnych do rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych wiążących się z przedstawionymi trudnościami. Metody te pozwalały wyznaczyć najbardziej skuteczny sposób wykonania określonego zadania lub rozstrzygania spraw.

Po drugiej wojnie światowej wystąpił niedobór towarów o zasięgu ogólnoświatowym, popyt mógł więc być uważany za rzecz samą przez się zrozumiałą. Przy takich uwarunkowaniach gospodarka zasobami stanowiła zasadniczy problem. Wydawało się wtedy także, że strategia polega na dokonaniu wyboru jednej z możliwych dróg rozwoju.

Z tego też powodu zagadnienia opracowywania strategii dla grupy przedsiębiorstw tworzących portfel poczęły przeważać w myśleniu strategicznym odnoszącym się do korporacji. W wielu zróżnicowanych korporacjach, to znaczy mających jednostki organizacyjne w różnych gałęziach przemysłu, problemy dręczące naczelne dyrekcje sprowadzały się do podjęcia decyzji, w które jednostki organizacyjne należy inwestować. W obrębie pojedynczej jednostki organizacyjnej czynnik konkurencji odgrywał mniej znaczącą rolę ze względu na panującą sytuacją nadwyżki popytu nad podażą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.